artikel

Nieuwe energie maakt het verschil

bouwbreed

Als één ding is opgevallen tijdens de verkiezingsdebatten die de afgelopen periode over ons zijn uitgestort, dan is het wel het ontbreken van debat over de meest fundamentele kwestie die ons zou moeten bezighouden: de klimaatcrisis. Ook bij de coalitieverkenningen die momenteel plaatsvinden, lijkt dit onderwerp gewoonweg niet te bestaan.

Uneto-VNI maakt zich hierover grote zorgen. Het is juist nu belangrijk om te
kiezen voor een duurzame samenleving en een energiezuinige gebouwde omgeving.
Als dit niet gebeurt, krijgen wij en ons nageslacht de rekening straks dubbel en
dwars gepresenteerd. De schade die wordt toegebracht aan ons milieu gaat immers
elke dag door. De technische kennis is nu al aanwezig om over te schakelen op
schone energie van zon, wind, aardwarmte of biomassa. Nu komt het erop aan om de
juiste maatschappelijke en economische voorwaarden te creëren om de
energietransitie mogelijk te maken. Deze energieomslag zal veel van ons land
vergen, maar biedt ook belangrijke opbrengsten door ontkoppeling van de
olieprijs, verbetering van onze internationale concurrentiepositie, nieuwe,
innovatieve werkgelegenheid en een gezonder leefmilieu. Gelukkig ontstaat er
langzamerhand van links tot rechts een urgentiebesef dat het roer om moet. De
samenwerkende duurzaamheidcommissies van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks,
PvdA, SGP en VVD hebben een plan ontwikkeld om ons land in 2050 te voorzien van
een volledig hernieuwbare energievoorziening. Uneto-VNI steunt dit plan,
‘Nederland krijgt nieuwe energie’, van harte. Het plan sluit naadloos aan op het
visiedocument ‘Een groene kans voor open doel’, dat de brancheorganisatie
onlangs heeft gepubliceerd. Daaraan geven wij ook concreet invulling. Een
tastbaar resultaat daarvan is de bijzondere themadag Energiebesparing &
Duurzaamheid die Uneto-VNI op 7 oktober aanstaande organiseert voor leden én
partners in de bouwkolom. De initiatiefnemers van ‘Nederland krijgt nieuwe
energie’ zijn nu bezig om 40.000 steunbetuigingen te verzamelen. Doel is om nog
voor een nieuw regeerakkoord is gesloten, het plan op de agenda van de Tweede
Kamer te brengen. Betuig uw steun op www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl en maak
daarmee het verschil. Daarmee tekent u voor een gezonde toekomst van de bouw- en
installatiebranche en de toekomst van ons land.

Voorzitter Uneto-VNI.

Reageer op dit artikel