artikel

Kijk naar partijen die wel lef hebben

bouwbreed

Zelfvertrouwen is een belangrijk fundament voor alle partijen in de bouwsector.

Laten zien waar je echt goed in bent, is het motto van Gerrit de Heer. Werken
aan zelfvertrouwen is een belangrijke stap om een organisatie verder te
ontwikkelen. De Stichting Bouwresearch (SBR) verzorgt workshops om meer
rendement te halen uit niet-traditionele aanbestedingsvormen. Daaruit blijkt dat
de deelnemers vinden dat zij met hun organisatie nog meer moeten focussen op hun
doelgroep, om klanten meer toegevoegde waarde te kunnen bieden. Ook durven
opdrachtgevers het niet aan om niet-traditioneel aan te besteden. Ze gaan vanuit
angst voor de laagste prijs. Mijn eigen constatering: Bouwbedrijven maken zulke
mooie dingen, maar vinden dat zelf heel gewoon! Zelfs als het gaat om unieke
oplossingen. Mijn motto: laat zien waar je echt goed in bent. Dat is de start
van het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Dit werkt zowel naar je eigen mensen als
naar de buitenwereld. Wederzijds vertrouwenZelfvertrouwen is een belangrijke
basis voor wederzijds vertrouwen in bouwprojecten. Als alle partijen (inclusief
opdrachtgever) aangeven waar zij goed in zijn én waar hun belang ligt dan is de
basis voor wederzijds vertrouwen gelegd. Dan kan worden gewerkt aan een goede
samenwerking. Zo leg je het fundament om een optimaal rendement uit een
bouwproject te halen voor alle betrokkenen. Nog even terug naar opdrachtgevers
die niet durven. Die zijn er inderdaad, maar er zijn ook opdrachtgevers die wél
lef hebben. Laten we daar eens naar kijken. Afgelopen jaar hebben wij Piet-Hein
Kolff, voormalig hoofd ingenieursbureau Den Bosch en nu directeur Aquon
(Instituut waterkwaliteit en advies), uitgenodigd om met hun ‘nieuwe’ aanpak van
aanbestedingen diversen lezingen te verzorgen. Op basis van Best Value
Procurement is Den Bosch een aantal bouwprojecten aan het inkopen. Deze methode
selecteert de aannemers die hun toegevoegde waarde duidelijk kunnen maken voor
een project. Tegelijkertijd zijn zij in staat de opdrachtgever te helpen met
alle belangrijk risico’s die kunnen optreden. De prijs speelt hierin een
bescheiden rol. Van het grote aantal partijen dat kwam naar de
informatiebijeenkomsten door Den Bosch, waren er uiteindelijk vier die zich
inschreven op één van de projecten. Die partijen hadden zoveel zelfvertrouwen,
dat zij dit project tot een succes konden maken. Hun kernactiviteiten bestaan
uit soortgelijke projecten, waarmee zij zich ook op specifieke doelgroepen
focussen. Kolff vertelde dat zij er als aanbesteder vertrouwen in hadden dat de
markt met betere oplossingen komt dan zij zelf kunnen bedenken. Hier speelt
zelfvertrouwen ook weer een rol. Bij Kolff begon dat met te erkennen dat de
markt zeker met betere oplossingen komt.

Voorwaarde

Eigenlijk is zelfvertrouwen een belangrijk fundament voor alle partijen in de
bouwsector. Aangeven waar je goed in bent en waar je minder in bent is een
belangrijke basis voor wederzijds vertrouwen in bouwprojecten. Dit wederzijdse
vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor de start van goede samenwerking.
Dus werken aan uw zelfvertrouwen is een belangrijke stap om uw organisatie
verder te ontwikkelen! Voor de aanbieders om te laten zien waar zij goed in zijn
en voor opdrachtgevers om goed gebruik te maken van de kunde van de aanbieders.
Moderne aanbestedingsvormen hebben het in zich om te gaan voor kwaliteit en het
optimaal laten renderen van bouwprojecten in de gebruiksfase.

Projectmanager SBR

Reageer op dit artikel