artikel

Commentaar/Lange baan

bouwbreed Premium

Uitstel van het Bouwbesluit, uitstel van de Wabo, uitstel van de Aanbestedingswet, fouten in de amper vier jaar oude Tunnelwet.

Ministers en ambtenaren lijken het maar niet voor elkaar te krijgen zaken op
tijd te regelen. Deadlines komen tot leven, kabinetten vallen, moeilijke
hervormingen worden op de lange baan geschoven. Een bestuurslaagje lager draaien
provincies de kraan van crisisgelden vroegtijdig dicht. Weer een niveau lager
pleiten wethouders voor een plafond van bouwleges. Op die manier zouden
gemeenten aantrekkelijker zijn voor ontwikkelaars. Dat ze rechtszaken proberen
te ontlopen, omdat ze aannemers niet langer kunnen vertellen waarom leges zo
hoog zijn als ze zijn, lijkt waarschijnlijker. Dan hebben we nog de
waterschappen. Als het aan aannemers ligt, dan doen we van die bestuurslaag
onmiddellijk afstand. Hoewel zich daarvoor een meerderheid in de Tweede Kamer
leek af te tekenen, kunnen dijkgraven na gisteren weer opgelucht ademhalen. Het
zit er niet in, die verandering. “Verandering, ja we kunnen het.” Met deze
woorden kreeg Obama tijdens de Amerikaanse verkiezingen heel Nederland aan zijn
voeten. Ook het Centraal Planbureau (CPB) meent dat veranderen kan. “Er valt
iets te kiezen”, constateerden de rekenmeesters van het Rijk op basis van acht
verkiezingsprogramma’s twee weken terug al. Maar, vanuit verschillende hoeken
wordt weer beweerd dat die CPB-berekeningen weinig waard zijn. Twee
campagneweken later, anderhalf jaar nadat de man met dromen en idealen – Obama –
heilig werd verklaard in ons land, toont de Hollander zich ook weer nuchter.
Lijsttrekkers durven hun kop amper boven het maaiveld uit te steken. Ze voeren
inhoudsloze debatten. Keuzes zo beloven ze, zullen ze uitstellen, zodat iedereen
eraan kan wennen. Het Bouwbesluit is uitgesteld. De Wabo gaat later in. De
Aanbestedingswet ook. Tijd voor politieke leiders die een koers durven varen en
weten waar ze hun geld aan uitgeven.

Reageer op dit artikel