artikel

Commentaar/Duidelijkheid

bouwbreed

Zelfs vier dagen vóór de verkiezingen waren de meeste deelnemers van het Cobouw Verkiezingsdebat het erover eens: ooit zal er iets moeten gebeuren met de hypotheekrenteaftrek.

Weliswaar sputterden Brigitte van der Burg (VVD) en Ger Koopmans (CDA) nog
een beetje tegen, maar dat was vooral voor de bühne en om de inmiddels
afgetreden lijsttrekker niet af te vallen. Bouwend Nederland-voorzitter Brinkman
draaide er niet omheen: de woningmarkt in Nederland is mede zo verziekt doordat
ons systeem van renteaftrek en huursubsidie te ingewikkeld is geworden en niet
langer voldoet. Wat de deelnemende bouwers aan het debat echter vooral stoorde,
is echter de timing waarmee de dames en heren politici het H-woord onderdeel van
de verkiezingsstrijd maakten. Want juist nu – op een moment dat de bouw zucht
onder bijna een complete vraaguitval naar nieuwbouwwoningen – beginnen over het
al dan niet afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, getuigt van bijzonder weinig
inzicht in de stand der economie. Wat de bouw nodig heeft, is
consumentenvertrouwen waardoor mensen besluiten een ander huis te kopen. Alleen
daarmee wordt de vraag naar nieuwbouwwoningen gestimuleerd. De uitslag van de
verkiezingen maakt dat velen vrezen voor een formatie die maanden in beslag zal
nemen. Maar als er iets is waar de sector niet op zit te wachten, is het een
onbestuurd land. Daar waar nu al keuzes moeten worden gemaakt over de begroting
van 2011, is het niet gewenst dat de politieke partijen de hele zomer gaan
bakkeleien over een regeerakkoord en de verdeling van ministersposten. Of Mark
Rutte nu besluit om met links, rechts of paars te gaan regeren, het is zaak dat
hij alle neuzen zo snel mogelijk dezelfde kant op krijgt. Hij zou lessen kunnen
trekken uit de politieke afstraffing van Jan Peter Balkenende: die lijkt vooral
ingegeven door de besluiteloosheid die zijn vierde kabinet tekende. En als Rutte
daarvoor moet afstappen van zijn eerdere standpunt over de hypotheekrenteaftrek,
dan is dat maar zo. Duidelijkheid, daar is de bouw echt bij gebaat.

Reageer op dit artikel