artikel

Bouwteam zorgt voor lagere kosten

bouwbreed

Projecten worden nog te weinig in bouwteamverband gerealiseerd. En dat is jammer, vindt Hans Stieber. Want deze wijze van werken biedt volgens hem juist veel voordelen. Zo verlaagt het onder andere de faalkosten.

Het is vaak vooral koudwatervrees en een gebrek aan onderling vertrouwen, die
opdrachtgevers en opdrachtnemers ervan weerhouden om projecten in integraal
bouwteamverband te realiseren. Die vrees is onterecht. De ervaring leert
namelijk, dat de uitvoering van projecten in de meeste gevallen veel efficiënter
verloopt. Ook is het voor partijen een verademing om niet tegenover maar juist
met elkaar te werken. Het begint door uit te spreken wat men van elkaar
verwacht. Wat willen we met elkaar bereiken en hoe laten we het proces verlopen?
Het formuleren van een gemeenschappelijk doel c.q. eindproduct is daarbij
essentieel. Het definiëren van het eindproduct kan op basis van
investeringskosten, techniek, exploitatielasten, gebruikerscomfort of
architectuur. Waar het hierbij om gaat is dat voor iedereen helder is wat er
gerealiseerd gaat worden en welke verantwoordelijkheid c.q. belang elke partij
daarin heeft.

Soepeler

Door energie te steken in die voorfase verloopt de uitvoering een stuk
soepeler. De partijen hebben zich immers gecommitteerd aan het
gemeenschappelijke doel en gaan daar actief mee aan de slag. Iedereen werkt toe
naar hetzelfde einddoel en dat geeft een positieve impuls. Wij hebben dit als
bouwer zelf mogen ervaren bij de bouw van tachtig woningen in de Utrechtse
Rivierenwijk, project Noordzeestraat. De woningcorporatie Bo-Ex wilde dit
project in bouwteamverband uitvoeren. Vanaf het voorlopig ontwerp hebben wij met
elkaar aan tafel gezeten. Met intensieve sessies hebben we elkaar zowel
persoonlijk als professioneel in het begin beter leren kennen. Door zo’n traject
ga je elkaars belangen kennen en vervolgens respecteren en dat betaalt zich in
de uitvoering terug. Uiteindelijk is het project in tien maanden tijd en binnen
het budget gerealiseerd. De manier van samenwerken is tijdloos en niet
afhankelijk of we in een hoog- of zoals nu in een laagconjunctuur zitten. Zeker
in deze tijd waarin kostenbesparing een belangrijk aspect is kan bouwen in
bouwteamverband een uitkomst zijn. Wanneer je met elkaar afspreekt wat de
investeringskosten zijn dan kun je ook met elkaar benoemen welke kwaliteit daar
dan bij hoort. Zo heeft het alleen voordelen. Mocht het tussen de partijen
onverhoopt niet klikken dan komt men daar in een heel vroegtijdig stadium achter
en is er ruimte om de samenwerking te beëindigen. In de traditionele werkwijze
is het zoals bekend vaak een stuk lastiger om uit elkaar te gaan.

Efficiënter

Het belangrijkste argument om vaker bouwteams te formeren is echter het
terugdringen van de kosten. Wanneer er efficiënter en doelgerichter wordt
gewerkt leidt dit onmiskenbaar tot lagere kosten voor de opdrachtgever en een
vermindering van de directe faalkosten bij de opdrachtnemer. Daarnaast bespaart
de opdrachtgever ook op kosten omdat hij geen inefficiënt ontwerp in de markt
zet wat tijdens de rit tegen meerkosten weer moet worden bijgesteld. Wie hardop
kan zeggen, dat de traditionele manier van werken goed gaat en complexere
projecten daarmee op een optimale wijze tot stand komen, moet zeker zo doorgaan.
Diegenen die dat echter niet onderschrijven, moeten hun reserves opzij zetten en
het gewoon proberen. Want alleen door te doen, zo is onze ervaring, kunnen
opdrachtgevers en opdrachtnemers van elkaar leren en het bouwteammodel verder
brengen.

Commercieel directeur Reinbouw Dieren.

Reageer op dit artikel