artikel

Architectonische kwaliteit waarborgen

bouwbreed Premium

De opzet van pps-projecten van de rijksoverheid met behulp van dbfmo-contracten belemmeren de architectonische kwaliteit van te ontwerpen en te realiseren bouwwerken. Alle deelnemers signaleren knelpunten bij de wijze waarop architectonische kwaliteit tot uiting gebracht kan komen, hoewel de deelnemende architecten zeer te spreken zijn over de wijze van samenwerken.

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers en ontwerpers van de
postdoctorale opleiding Adms (Architectural design management systems) van de TU
Eindhoven. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van de vraag van de
Rijksbouwmeester, Liesbeth van der Pol, over de waarborging van de
architectonische kwaliteit in dergelijke samenwerkingen. De conclusies zijn
gebaseerd op een reeks van onafhankelijke interviews die uitgevoerd zijn onder
de leden van de belanghebbende partijen. De Adms onderzoekers, ir. Roemaat en
ir. Wennink schrijven daarover: “de inrichting van het proces over de gunning op
prijs en kwaliteit wordt unaniem als grootste belemmering ervaren. Ondanks vaak
veelbelovende ambities van de opdrachtgever over kwaliteit, ontbreekt een
vertaling naar de uiteindelijke rol van prijs en kwaliteit bij de gunning.” De
gunning voor dbfmo-projecten wordt verstrekt aan het consortium van bedrijven
dat de economisch meest voordelige inschrijving (emvi) doet. Een emvi omvat de
netto contante waarde (ncw) van het te realiseren gebouw met daarbij behorende
diensten, en de beschreven kwaliteit. Voor zowel de kwaliteit als de ncw kan een
gelijk aantal punten worden verdiend. De aanbieder met de laagste ncw krijgt 100
procent van de te verdienen ncw punten. Hier worden de overige aangeboden ncw’s
relatief aan gerelateerd. Het verschil in verkregen punten is vervolgens te
compenseren met een hogere beoordeling op het aspect kwaliteit. Dit blijkt vaak
niet te compenseren, omdat de opdrachtgever een kwaliteitspunt vertaalt naar een
relatief laag bedrag ten opzichte van het bedrag dat gekoppeld is aan een ncw
punt.Tevens verdienen alle consortia door de minimaal gestelde voorwaarden een
aanzienlijk aantal punten op kwaliteit, waardoor de verschillen in het aantal
toegekende kwaliteitspunten te klein worden. Door de lage werkelijke waarde van
een kwaliteitspunt, wordt het aanbieden op prijs gestimuleerd en zal men als
consortium het behalen van de laagste ncw nastreven. Dit beïnvloedt de
waarborging van architectonische kwaliteit negatief. Alle goede ambities ten
aanzien van kwaliteit worden onder de streep niet vertaald naar kwaliteit,
waardoor een consortium niet gestimuleerd wordt om te streven naar verbetering
van kwaliteit.

Plaatsvervangend directeur Adms, TU Eindhoven Rapportage ‘Waarborging van
architectonische kwaliteit bij dbfmo’. Te bestellen via e-mail:
secretaresse.adms@bwk.tue.nl.

Reageer op dit artikel