artikel

Aanbesteden tegen laagste prijs

bouwbreed

In een ideale wereld zou het niet gebeuren: aanbesteden op de laagste prijs. Helaas blijkt uit recent onderzoek dat lagere overheden, zoals gemeenten en waterschappen, er zelfs vaker dan voorheen voor kiezen om opdrachten tegen de laagste prijs aan te besteden. In 2009 was dat het geval bij 87 procent van de aanbestedingen.

De acties van de Regieraad Bouw, die zou moeten zorgen voor een
professionalisering van het aanbestedingsproces, hebben nog weinig effect
gesorteerd. De praktijk van alledag is blijkbaar weerbarstiger dan de theorie.
De Regieraad heeft vanaf de start ingezet op innovatief aanbesteden, waarbij
criteria als duurzaamheid en kwaliteit een kans krijgen. Deze criteria spelen
echter slechts een rol bij vijftien procent van de aanbestedingen, waarbij
lagere overheden zijn betrokken. Je zou van de overheid een voorbeeldfunctie
mogen verwachten, maar het heeft er veel weg van dat zij zich beperkt tot
kortetermijndenken, profiteert van de onderlinge concurrentie en bedrijven tegen
elkaar blijft uitspelen. Goedkoop is helaas maar al te vaak duurkoop, ook bij
aanbestedingen van technische installaties. Hoe leg je een ambtenaar uit dat je
misschien tien procent kunt bezuinigen op het inkoopbudget, maar daarvoor over
de hele levensduur van de installatie uiteindelijk de rekening betaalt krijgt?
Bijvoorbeeld door hogere onderhoudskosten en een dito energierekening? Ligt het
probleem dan alleen aan de inkoopkant? Nee, zo eenvoudig ligt het niet.
Natuurlijk, er moet nog veel gebeuren om de kennis van ambtenaren op peil te
brengen. Als bouwkolom moeten wij ook de hand in eigen boezem steken. Blijkbaar
zijn wij onder de concurrentiedruk soms te snel bereid om ‘mee te gaan’ met de
opdrachtgever en weten wij onze visie niet altijd over te brengen. Of het
veranderen van wettelijke regels de oplossing is, betwijfel ik. Ik bepleit een
positieve insteek. Laten we zichtbaar maken dat professioneel aanbesteden lagere
kosten over de levensduur van een gebouw oplevert, tevreden gebruikers en
waardevermeerdering van het pand. Partijen als de Rijksgebouwendienst,
Rijkswaterstaat en ProRail bewijzen samen met de branche dat het kan. Zegt het
voort.

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel