artikel

Werken aan positief imago bestratingsbranche en oud beeld afschudden

bouwbreed

Werken aan positief imago bestratingsbranche en oud beeld afschudden

Om de vele nieuwe mogelijkheden ten volle te kunnen benutten, werkt OBN samen met partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de branche in het algemeen en aan die van het straatwerk in het bijzonder. Alles in het teken van een gezonde, moderne en eigentijdse bedrijfstak: straatbepalend en wegbereidend.

De partijen waaraan OBN in de eerste plaats denkt, zijn opleidingsinstituten,
zoals ROC’ s en Fundeon (het kenniscentrum voor beroepsonderwijs voor bouw,
infra en gespecialiseerde aannemerij), evenals politiek en brancheorganisaties.
Lopen op straat of trottoir is als ademhalen; de gewoonste zaak van de wereld.
Even naar de bakker lopen, met de auto naar het station of met de fiets naar
school. Het Nederlandse straatwerk neemt van oudsher een unieke plaats in en is
vaak gezichtsbepalend voor dorps- of stadsgezicht. Maar de tijden zijn
veranderd. Hoewel het oude ambacht nog altijd bestaat, kreeg het intussen
gezelschap van allerlei innovatieve methodes om het straatwerk zo efficiënt
mogelijk en kwalitatief hoogwaardig ‘neer te leggen’. Er is een evenwicht tussen
het straten met de hamer en mechanisch straten, waarbij grote oppervlaktes
straatwerk in sneltreinvaart worden gerealiseerd. De bestratingsbranche is
uitgegroeid tot een professionele en belangrijke tak binnen de bouwnijverheid.
De Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) zet zich in voor
de branche door de belangen te behartigen van werkgevers en ondernemers zonder
personeel in de sector. Om zo transparant en efficiënt mogelijk te kunnen
functioneren is de OBN opgesplitst in de Sectie Werkgevers en de Sectie OZP
Bestratingen. Hiermee speelt de OBN in op de huidige ontwikkelingen dat
‘bouwbreed’ steeds meer zelfstandigen zonder personeel hun diensten (zzp’ers)
aanbieden. Dit geldt ook voor de ozp’ers (ondernemers zonder personeel) in de
bestratingsbranche. Inspelen op recente ontwikkelingen vormt één van de stevige
peilers onder de brancheorganisatie. Dat maakt de OBN ook tot een onmisbare
gesprekspartner voor andere organisaties, zoals de overheid, de
Arbeidsinspectie, materiaal- en materieelleveranciers, MKB Nederland, etc.

Service- en dienstverlening

Voor haar leden is de OBN behalve een betrouwbare gesprekspartner, een
belangenbehartiger binnen een breed spectrum van service- en dienstverlening,
waarbij het totale imago van de branche niet uit het oog verloren wordt.
Iedereen kent wel het aloude beeld van de straatmaker op z’n knieën, fluitend
naar elke charmante vrouw die voorbij komt. Dat beeld is allang achterhaald. De
bestratingsbranche is modern en vooruitstrevend, een vakgebied waarbinnen de
nieuwste technologieën worden toegepast, zonder de basis van het vakmanschap te
verloochenen. Integendeel, de totale bestratingsbranche vormt een belangrijk
evenwicht tussen historie, heden en toekomst, tussen ambacht en technologie,
tussen economisch belang en de gezondheid van de straatmaker, tussen
kennisverrijking en kennistoepassing… Niet voor niets hanteert de OBN de slogan:
‘Straatwerk! Modern ambachtelijk ondernemen’. Kennisoverdracht vormt één van de
belangrijkste taken van de OBN. Dat is ook de reden waarom de vereniging bezig
is met het realiseren van een bestratingcentrum in Harderwijk. Een
expertisecentrum (in oprichting), van waaruit diverse activiteiten zullen
plaatsvinden, waar geïnteresseerden terechtkunnen met vragen over het vak of
over de branche en waar branchegerichte opleidingen kunnen worden gevolgd. Het
bestratingcentrum is een platform waar ambacht en innovatie (in veel gevallen is
dit mechanisatie) naadloos bij elkaar komen.

Ondersteuning

Primair is de OBN er natuurlijk voor haar leden. De lidbedrijven van de OBN
worden op tal van terreinen ondersteund, zoals op het gebied van
arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving, arbeidsomstandigheden en de gevolgen
van de arboregelgeving op het dagelijks werk, automatisering, sociale zekerheid,
juridische zaken en technische informatie. Belangrijke serviceaspecten, die de
OBN echter als basisprincipes beschouwt, waaraan een goed geoliede
branchevereniging moet voldoen. Hiertoe werkt OBN samen het onder meer Fundeon
en Hoofd Bedrijfschap Ambachten (HBA) om de gemeenschappelijke doelstelling –
het promoten van het vak straatmaker – zo goed mogelijk te organiseren.

Kwaliteit

De promotie krijgt ook vorm in diverse evenementen, zoals de jaarlijkse Dag
van de Straatmaker en het Nederlands Kampioenschap Straatmaken, die bijdragen
aan het positieve imago van de branche én die laten zien dat het Nederlands
straatwerk een hoog kwaliteitsniveau heeft. Kwaliteit speelt ook een belangrijke
rol in het lidmaatschap van de OBN. Lid worden kan niet zomaar. Ozp’er en
werkgever moeten aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen. De OBN gaat er
namelijk vanuit dat de totale kwalitatieve uitstraling een optelsom is van de
kwaliteit van de individuele bedrijven. Voorwaarde om een hoog kwaliteitsniveau
te kunnen waarborgen, is dat de OBN alle ontwikkelingen over en binnen de
branche op de voet volgt. Mechanisatie van de branche krijgt op dit moment veel
aandacht. De afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk is verankerd in
CROW-publicatie 282. Het spanningsveld tussen het aloude ambacht en de
mechanisatie is hierdoor kleiner geworden. OBN huldigt het standpunt dat door de
mechanisatie nieuwe kansen ontstaan voor werkgevers en ozp’ers.

Reageer op dit artikel