artikel

Door met uitdagend opdrachtgeverschap?

bouwbreed

Publieke opdrachtgevers, zoals de RGD, kunnen in de huidige crisis een impuls geven aan vernieuwing van de bouwsector.

Door uitdagend opdrachtgeverschap kunnen marktpartijen worden verleid om
innovatief te gaan ondernemen. Belangrijk instrument daarbij zijn
contractvormen. Opdrachtnemers ervaren die contracten als voorwaarde voor een
innovatief klimaat. ProRail verleidt bouwondernemingen te investeren in reductie
van CO2 en als beloning mag de prijs dan wat hoger zijn. RWS laat
bouwondernemers ook een omgevallen vrachtwagen met suikerbieten opruimen en zo
leert een bouwonderneming te denken in de beschikbaarheid van een wegvak of in
gegarandeerde reistijd van Rotterdam naar Zierikzee. De afgelopen jaren hebben
publieke opdrachtgevers voor een eerste tranche werken gezorgd die via andere
contractvormen in de markt zijn gezet. Dat heeft geleid tot een andere verdeling
van verantwoordelijkheden en risico’s. Deze veranderingen worden als positief
ervaren. De vraag is of er in de komende kabinetsperiode een nieuwe tranche
werken op de markt kan worden gebracht die de in gang gezette vernieuwing op een
nog hoger plan tilt. Met andere woorden, kan er een extra impuls voor
vernieuwing worden bewerkstelligd door nog uitdagender te gaan opdracht geven?
Interessante kwestie in dat verband is of deze impuls er toe zal leiden dat ook
ingenieursbureaus en facilitaire bedrijven zich als (eindverantwoordelijke)
aanbieder van diensten op deze markt zullen gaan bewegen? Onderdeel van de
tweede tranche is natuurlijk ook dat andere (semi) publieke opdrachtgevers als
gemeenten, corporaties en universiteiten meedoen. Het uitdagend opdracht geven
en -nemen is nu nog te veel een activiteit van de grote rijksopdrachtgevers en
de grootbedrijven in de bouw. In 2014 moeten de 100 grote (semi) publieke
opdrachtgevers ook bekeerd zijn en veel meer aanbieders in staat zijn soepel op
dit soort meer uitdagende opgaven in te spelen.

Adviseur Andersson Elffers Felix.

Reageer op dit artikel