artikel

Commentaar: verkiezingen

bouwbreed

De treurigstemmende conclusie na bestudering van de verkiezingsprogramma’s is dat de beloften die politici ons doen in de afgelopen 8 jaar onveranderd zijn.

In 2002 was het enkel de VVD die extra geld wilde uittrekken voor de aanleg
van nieuwe wegen om het fileprobleem op te lossen. En anno 2010 heeft de VVD
alleen gezelschap gekregen van de PVV van Geert Wilders. Ook die wenst extra
miljarden voor nieuw asfalt. En hoewel bereikbaarheid ook na acht jaar nog
steeds een belangrijk thema is voor alle partijen, investeren andere liever in
openbaar vervoer. Net als 8 jaar geleden. Andere beloften die ook nog
onveranderd blijken, zijn de openruimteheffing bij GroenLinks en ChristenUnie,
meer geld voor het spoor, ruimte voor de rivieren en beter onderhoud aan wegen.
Particulier opdrachtgeverschap blijft bij alle partijen populair, ondanks het
feit dat het om marginale woningbouwcijfers gaat. En natuurlijk probeert elke
partij wederom het modewoord ‘duurzaamheid’ op de één of andere manier in zijn
programma te stoppen. Kortom, het gros van de programma’s bevat veel oude wijn
in nieuwe zakken.

Toch zijn er twee onderwerpen waar acht jaar geleden geen enkele partij zijn
vingers aan wilde branden en die nu een prominente plek opeisen: de eventuele
verhoging van de AOW-leeftijd en het al dan niet afschaffen van de
hypotheekrenteaftrek. Alle partijen – behalve SP en PVV – willen dat de
AOW-leeftijd wordt verhoogd. Bij de hypotheekrenteaftrek staan partijen haakser
op elkaar. Alleen CDA, VVD en PVV staan pal voor het handhaven ervan, volgens de
rest moet de renteaftrek op de schop. Voor de bouw is herstel van de economie en
het consumentenvertrouwen van het grootste belang, zo leert een rondgang langs
de brancheorganisaties. En dat houdt vooral in dat een volgend kabinet het lef
moet tonen voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen in deze heikele
dossiers. Of dat nu links- of rechtsom is.

Reageer op dit artikel