artikel

Van der Hoeven slaat de plank mis

bouwbreed

Demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft afgelopen week Nederland verbaasd doen staan door plotsklaps afstand te nemen van haar beleid op het gebied van duurzame energie. Het beleid dat ze drie jaar heeft uitgedragen als minister, blijkt ineens niets meer waard. Volgens Van der Hoeven moet het maar eens afgelopen zijn met de stimuleringsmaatregelen voor duurzaam opgewekte energie, die zetten volgens haar geen zoden aan de dijk.

Uneto-VNI is teleurgesteld over de plotselinge draai van de minister.
Installateurs zijn al jaren actief op het gebied van energiebesparing en
duurzame energie. Zij volgen gerichte cursussen, laten zich certificeren, voeren
succesvolle projecten uit en promoten ‘duurzaam’ bij hun klanten. Van der Hoeven
slaat dan ook de plank echt mis als zij stelt dat het bedrijfsleven lui wordt
van de subsidies. Het bedrijfsleven heeft vooral last van de steeds wisselende
wet- en regelgeving en het zeer inconsistente overheidsbeleid. Dat zorgt ervoor
dat ondernemers teleurgesteld raken bij een zoveelste koerswijziging. Voor de
ontwikkeling van duurzame energie zou de overheid juist heel consistent moeten
zijn. Zo is de afgelopen jaren nogal wisselend ingezet op regelingen zoals de
SDE. Als een volgend kabinet daar nu eens consistent mee aan de slag gaat en
zorgt voor duidelijkheid en rust, dan zal het vertrouwen weer toenemen bij
innovatieve ondernemers en komt de markt echt op gang. In plaats van het mes te
zetten in regelingen voor duurzame energie, zou de minister er beter aan doen,
haar pijlen eerst te richten op de maar liefst 41 subsidies en
belastingvoordelen die het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren.

Visie

Volgens onderzoek van TU Delft gaat het daarbij om maar liefst 7,5 miljard
euro aan steunmaatregelen per jaar en een uitstoot van zes miljoen kiloton aan
broeikasgassen. Dit ‘stimuleringsbeleid’ bevordert de status quo en levert ons
uiteindelijk geen enkele winst op. De opmerkingen van Van der Hoeven maken nog
eens duidelijk dat het nog altijd ontbreekt aan een breed gedragen visie op onze
toekomstige energievoorziening. De beleidskeuzes van vandaag bepalen onze
energievoorziening in de komende decennia. Als we over twintig of dertig jaar
zeker willen zijn van betaalbare energie en niet afhankelijk willen zijn van
instabiele regio’s, als we nieuwe werkgelegenheid willen creëren en innovatie
ruim baan willen geven, moeten we er nu voor gaan zorgen dat onze
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in een snel tempo wordt afgebouwd.
Rekening houdend met de verwachte stijging van de olieprijs de komende jaren is
duurzame energieopwekking nu al lonend. Bovendien helpen we het milieu er een
handje mee door de CO2-uitstoot te verminderen. Als we dat nu niet doen, krijgen
we de rekening hoe dan ook later dubbel en dwars gepresenteerd.

Reageer op dit artikel