artikel

Mkb als innovatiemotor van Nederland BV

bouwbreed Premium

De Crisis- en herstelwet is er door en niemand weet blijkbaar wat de effecten zijn.

Het grootbedrijf heeft de grootste kans op profijt en het mkb lijkt er
bekaaid af te komen. En dat terwijl bewezen is dat het mkb de innovatiemotor van
Nederland was en is. Het is niet de eerste keer dat Nederland in een crisis zit.
Wat velen vergeten zijn is, dat het niet alleen de grootbedrijven waren, die de
economie weer in goed spoor trokken. Nederland BV bestaat voor het grootste deel
uit middelgrote bedrijven. De meeste hiervan zijn familiebedrijven. De overheid
heeft dit ingezien en heeft daarom in 2005 onder andere het programma Innovatie
Prestatie Contracten (IPC) opgezet. In 2008 en 2009 moesten de beschikbare
budgetten verruimd worden om aan de sterk toegenomen belangstelling te kunnen
voldoen. Voorwaar goed nieuws. Middelgrote bedrijven blijken de koplopers te
zijn die een branche op sleeptouw nemen. Veel middelgrote bedrijven blijven
tijdens de huidige crisis doorgaan met innoveren. Hieronder zijn ook vele
bedrijven uit de bouw- en installatiebranche. Het enige probleem is, dat 40
procent van de projecten opgeschort moest worden vanwege een te beperkt budget.
Er is zo`n 30 miljoen euro extra vereist om alle projecten financieel te
ondersteunen. Kortom, verbeteren van de crisis- en herstelwetten is goed. Maar
nog belangrijker is, dat de politiek laat zien ingezette innovatietrajecten
duurzaam te willen ondersteunen.

Ing. W.G. Jansen MBA
Bedrijfskundig adviseur B+I Groep
www.samenondernemen.nl.

Reageer op dit artikel