artikel

L’histoire se répète

bouwbreed

Onze tijd is een ongemeen moeilijke. Het nu levend geslacht, dat grotendeels is opgegroeid in dagen van voorspoed en dat nu te staan komt voor nijpende zorgen en soms nog erger, kromt zich onder de tegenspoed.

Deze woorden van Hendrikus Colijn in een radiotoespraak in de zomer van 1935
tonen eens te meer aan dat de geschiedenis zich herhaalt. Ook nu beleven we
vooral in de bouw ongemeen moeilijke tijden. Op andere gebieden zien we
geschiedenis zich eveneens herhalen. Zo langzamerhand wordt aangenomen dat de
kredietcrisis mede kon ontstaan door het ruimhartige monetaire beleid en de te
lang volgehouden lage rente in de Verenigde Staten met dank aan voormalig
FED-president Alan Greenspan. Die mocht zich daartegen verdedigen in de
Amerikaanse senaat en ontkende dat. Nu zien we opnieuw dat de Centrale Banken
vrijwel overal in de wereld de rente nog steeds laag houden. Vanuit economisch
perspectief logisch, omdat het economisch herstel nog broos is. Vanuit monetair
oogpunt echter twijfelachtig. Dit geldt helemaal omdat de banken nog steeds niet
de lage rentestand doorgeven aan bedrijven en burgers. Zouden de bankiers dat
doen om hun cijfers weer op te krikken of zit hier het streven naar hoge
bonussen achter. In dat laatste geval moeten ze hopen dat ze niet weer
staatssteun nodig hebben, want onze nieuwe penningmeester Jan Kees de Jager
heeft al aangekondigd dat zij dan hun bonussen en ook opties uit eerdere jaren
moeten inleveren. In de bouw is de geschiedkundige cyclus evenzeer herkenbaar.
In goede tijden goede prijzen, in slechte tijden slechte prijzen. Dan vechten de
heren aannemers elkaar weer de tent uit met prijzen die op en zelfs onder
kostprijs liggen. Dat is niet goed voor de continuïteit van het bedrijf als het
te lang duurt. Maar in deze tijd is het zelfs levensgevaarlijk. Omdat in enkele
sectoren de economie alweer begint aan te trekken, zie je al de
grondstoffenprijzen snel stijgen. Als dan op of onder kostprijs is ingeschreven
en er geen risicoregeling is afgesproken, is Leiden echt in last. Marges
springen dan nog verder in het rood, banken worden nog moeilijker. De
geschiedenis leert dat het dan spannende tijden voor ondernemers blijven.

Reageer op dit artikel