artikel

Juridisch: Duidelijkheid over noodgebouwen

bouwbreed

Sinds anderhalf jaar was onduidelijk of bijvoorbeeld na een brand een tijdelijk noodgebouw, in strijd met een bestemmingsplan, kon worden toegestaan met de korte tijdelijke ontheffingsprocedure of dat een lange (bestemmingsplan) procedure nodig was. Rechters waren het niet met elkaar eens. De Raad van State heeft de knoop nu definitief doorgehakt: voor noodgebouwen is de korte procedure voldoende.

Tot juli 2008 was er geen discussie. Een noodgebouw kon in strijd met het
bestemmingsplan worden gebouwd met een tijdelijke ontheffing van de gemeente.
Deze lichte ontheffingsprocedure was genoeg, zolang maar zeker was dat de
afwijking maximaal vijf jaar zou duren. Het was aan de gemeente om de maximale
looptijd met concrete, objectieve gegevens aan te tonen. Met de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening (Wro) ontstond verwarring. Sinds 1 juli 2008 staat namelijk
in de Wro dat een tijdelijke ontheffing van een bestemmingsplan alleen mogelijk
is bij een tijdelijke behoefte. Sommige rechters vonden dit alleen een tekstuele
wijziging en stonden noodgebouwen met de korte procedure nog steeds toe. Andere
rechters oordeelden echter dat de tijdelijke ontheffingsprocedure alleen kon
worden gevolgd als gemeenten niet alleen bewezen dat de afwijking tijdelijk is,
maar ook konden aantonen dat er slechts tijdelijk behoefte aan de afwijking
bestond. Zo vernietigde de rechter in Utrecht een tijdelijke ontheffing voor de
bouw van een jongerenopvang. Vast stond dat dit noodgebouw slechts was bedoeld
ter overbrugging van de tijd totdat de definitieve huisvesting klaar was.
Daarmee stond vast dat aan de opvang een permanente behoefte bestond. Om het
noodgebouw te realiseren, had de gemeente volgens de Utrechtse rechter niet
mogen volstaan met een tijdelijke ontheffing, maar een tijdrovender
projectbesluit moeten nemen of het bestemmingsplan moeten aanpassen. Op 17 maart
heeft de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, de Utrechtse uitspraak vernietigd. Noodgebouwen die tijdelijk
voorzien in een permanente behoefte, kunnen volgens de Raad van State wel
degelijk met een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan worden gebouwd.
De ruzie tussen de verschillende rechters is daarmee beslecht en gemeenten en
initiatiefnemers hebben eindelijk weer duidelijkheid.

Reageer op dit artikel