artikel

Joost Fijneman: ‘Leden bezoeken pakt altijd heel leuk uit’

bouwbreed

Joost Fijneman: ‘Leden bezoeken pakt altijd heel leuk uit’

Joost Fijneman (36) is hoofd Bouwend Nederland Advies, standplaats Zoetermeer. Hij coördineert en analyseert vragen van leden over onder andere sociale zaken, arbeidsrecht en bouwrecht. Fijneman heeft een volle agenda: hij is ook manager bij het Aanbestedingsinstituut.

“Ik heb een zeer afwisselende functie. Geen dag is hetzelfde. Een van mijn hoofdbezigheden is coördinatie van de binnenkomende vragen. Leden die met een juridisch of procedureel probleem zitten, verwachten van ons advies. Wij proberen alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Hebben we de specialistische kennis die soms nodig is niet direct paraat, dan zoek ik de antwoorden elders binnen Bouwend Nederland. Er komen dagelijks tientallen vragen binnen. Over het eerste kwartaal van 2010 waren het er ruim vijfduizend. De meeste zijn afkomstig uit het midden- en kleinbedrijf, ik schat 80 procent. We verzamelen alle vragen in een database en bekijken eens per week welke trends ze vertonen. In deze crisistijd hebben veel vragen betrekking op reorganisaties en ontslagprocedures. Afgelopen winter ging het voornamelijk over vragen in relatie tot de vorstperiode. Geregeld ben ik wel het land in om met leden te overleggen over hun problemen of om ontwikkelingen in de bouw te bespreken. Zo ga ik deze week een dag naar Middelburg, waar onze afdeling Zeeland en de regio Zuid aan tafel zitten met vertegenwoordigers van BNA, de beroepsvereniging van architecten. Doel van de bijeenkomst is een dialoog tussen aannemers en architecten op gang te brengen. Het blijkt dat er dikwijls onbegrip heerst tussen die twee partijen. We laten beide partijen vertellen wat ze van elkaar vinden. Mijn rol is om aan de hand van praktijksituaties die ik uit de database haal, de discussie op gang te brengen. Uit eerdere sessies in Roermond en Hilvarenbeek is gebleken dat met deze aanpak veel misverstanden uit de wereld worden geholpen.

Lobbycircuit

Het Aanbestedingsinstituut heeft vorig jaar ruim 3000 aanbestedingen gescreend. Komende week gaan we de trends over 2009 analyseren. Een van de zaken die aan de orde zullen komen is dat bij aanbestedingen niet uitsluitend de laagste prijs bepalend mag zijn. Dat blijkt in 85 procent nog steeds het criterium, terwijl iedereen al jaren roept dat het anders moet. Met onze gegevens kan Bouwend Nederland het lobbycircuit in en proberen de trend eindelijk om te buigen. Iedere medewerker van Bouwend Nederland wordt geacht jaarlijks zo’n zestien leden te bezoeken, om voeling te houden met wat er speelt in het land. Ik bezoek volgende week een aantal leden in Drenthe en Overijssel. Dat pakt altijd heel leuk uit. Leden stellen de belangstelling erg op prijs. Wegens Koninginnedag heb ik het deze week minder druk dan anders. Voor mij is de week helemaal kort: op woensdag ben ik altijd thuis en zorg ik voor de kinderen.”

Reageer op dit artikel