artikel

Er is geen excuus meer voor overbodige leegstand

bouwbreed Premium

De Afdeling Real Estate and Housing van de TU Delft levert in hoog tempo diepgravende studies af naar leegstand, veranderende functies van grote gebieden en van gebouwen. Deze wetenschappelijke studies zouden gezien de komende demografische ontwikkelingen die Nederland te wachten staan van groot nut moeten zijn voor beleidsmakers.

De studie lezend, waarop Hilde Remøy op 12 april promoveerde, geeft
aanleiding tot scepsis. Bereikt dit boek echter de beslissingsmakers op het
gebied van vastgoed en nemen zij zich de gegeven lessen ter harte, dan is de
scepsis gelukkig ongegrond. Remøy merkt op dat hoewel structurele leegstand een
probleem is voor projectinvesteerders, zij niet echt een gevoel van ‘urgency’
hebben. Men baseert hierop verwachtingen, maar als er geen huurders zijn, is de
geschatte waarde nul. Investeerders blijven, maar wachten op nieuwe huurders en
dat terwijl de sleutel voor het beperken van leegstand bij deze groep ligt. Wat
te doen? Investeren in duurzame kantoorgebouwen met een ‘long or multiple
lifespan’. Gebouwen die fysiek duurzaam zijn en te gebruiken voor meer dan een
doel. De meest voor de hand liggende oorzaak van het probleem is de verzadiging
van de markt. Waarom wordt er dan toch nog gebouwd: omdat er altijd behoefte is
aan bepaalde kwaliteit. En omdat locaties met een eenzijdig karakter van alleen
maar een distributie en/of industriële gebouwen (monofunctionaliteit)
risicolocaties zijn. Ook de gebouwen zelf bergen risico’s van leegstand in:
minder parkeerplaatsen dan omringende gebouwen, glazen gevels van een laag
technisch niveau, slechte binnenhuis architectuur, onduidelijke vloerplannen en
gebrek aan interne flexibiliteit. Gegeven deze oorzaken komen oplossingen in
beeld. Deze worden geschetst op twee niveaus: hoe hier mee om te gaan bij
bestaande bouw en hoe deze problemen te voorkomen. Remøy geeft aanwijzingen aan
alle betrokkenen. Projectontwikkelaars dienen intelligenter met huurcontracten
om te gaan en niet zomaar aan het eind van een huurovereenkomst met nieuw
onroerend goed aankomen. Architecten: let op het effect van het voorgeschreven
materiaal! Bouwen in steen valt minder vaak samen met leegstand dan glas.
Planologen: monofunctionele locaties vragen om moeilijkheden. Maak een einde aan
de grote industrieterreinen nabij snelwegen. Gemeenten: wees kritisch waar het
gaat om nieuwe ontwikkelingen. Nationale overheid: ondersteun de lagere overheid
die probeert de gebouwde omgeving kwalitatief te verbeteren. Er is geen excuus
meer voor de overbodige leegstand!

Prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis
Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft.

Reageer op dit artikel