artikel

Duurzaamheid: Met minder meer maken

bouwbreed

De publicatie van de brede heroverwegingen ligt alweer een week of twee achter ons, waarbij allerlei bezuinigingen ons om de oren vlogen. Alles kan minder. In sommige gebieden in Nederland is het ‘minderen’ allang begonnen: in de krimpgebieden.

De bevolkingsdaling is een probleem. Vaak hangt deze daling namelijk samen
met een sterke vergrijzing, zo blijkt uit Gronings onderzoek. Deze combinatie
zorgt voor een dalende mobiliteit. En juist een verminderde mobiliteit heeft een
directe invloed op armoede en maatschappelijke uitsluiting. In Engeland en
Vlaanderen heeft men dit signaal opgepakt en zet men nu in op mobiliteit, juist
om armoede en eenzaamheid te bestrijden. Vlaanderen heeft zelfs bij wet
vastgelegd dat iedereen de kans moet hebben zich te verplaatsen “met het oog op
de volwaardige deelname van eenieder aan het maatschappelijk leven”. Zij zetten
daarbij fors in op openbaar vervoer (ov). Moet Nederland dit voorbeeld volgen?
Ja en nee. Waar in het verleden nagenoeg alle ouderen gebruik maakten van het
ov, is er nu een tweedeling binnen de nieuwe generatie ouderen. Enerzijds is er
een groep die blijft autorijden, doordat zij een rijbewijs, gezondheid en de
financiën heeft. Daartegenover staat een andere groep ouderen die vanwege
beperkte financiële middelen, gebrek aan rijbewijs of slechte gezondheid zich
niet op deze manier kan verplaatsen. Deze laatste groep is kwetsbaar voor
maatschappelijke uitsluiting. Voor deze groep zijn goede ov-voorzieningen
essentieel, zodat de oudere zelf naar familie, vrienden en voorzieningen kan. In
krimpgebieden is een uitgebreid ov-netwerk echter nagenoeg onbetaalbaar en neemt
het gebruik van openbaar vervoer bovenmatig af, juist door de vitale groep
ouderen die minder gebruik maakt van het ov. Deze oudere redt zich zelf, zolang
ze gezond zijn, maar zorgt er wel voor dat het nog moeilijker wordt het ov in
stand te houden. Met beide groepen moet rekening worden gehouden bij
vervoersbeleid in krimpgebieden. Volgens NLingenieurs ligt de oplossing niet in
grootschalig ov, maar in goed doelgroepvervoer. Wij zijn ervan overtuigd dat als
er sterker wordt ingezet op deelauto’s, -taxi’s en -bussen, de krimpgebieden in
de toekomst de zelfredzaamheid hoog houden. Mobiliteit is een belangrijk
onderdeel van een vitaal leven en essentieel om actief te kunnen deelnemen aan
de samenleving. De krimpgebieden moeten nu gereed worden gemaakt om beide
groepen actief in de maatschappij betrokken te houden. Overheden,
vervoersbedrijven en adviesbureaus kunnen hiervoor nu reeds scenario’s
ontwikkelen en proefprojecten starten. Met minder meer maken, dat is ons credo.

NLingenieurs Respectievelijk voorzitter commissie infrastructuur, mobiliteit
en transport en voorzitter commissie ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving.

Reageer op dit artikel