artikel

De durf om het anders te doen

bouwbreed Premium

‘Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’ en ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Hollandser spreekwoorden bestaan waarschijnlijk niet. Ze typeren onze volksaard: hardwerkend en degelijk. Met die kwalificaties kom je niet zo ver als het gaat om innovatie binnen de bouw- en installatiebranche. Als je één ding nodig hebt voor innovatie is het namelijk de durf om het anders te doen en daarbij ook wel eens onderuit te gaan. Negen van de tien innovaties sterft per slot van rekening in schoonheid.

Eergisteren heeft het Innovatieplatform zijn zoveelste rapport gepubliceerd.
De boodschap is al jaren dezelfde: We moeten innoveren om onze
concurrentiekracht te verbeteren en niet buiten de boot te vallen.Het rapport
richt zich vooral op grote sectoren als de chemie- en de voedingsmiddelensector.
Begrijpelijk, want in die exportgerichte sectoren staat veel op het spel. Helaas
heeft het Innovatieplatform nauwelijks aandacht voor innovaties in het mkb. Ten
onrechte, want ook een sector als de installatiebranche steekt veel tijd en geld
in innovatie. Op basis van onderzoek heeft Uneto-VNI onlangs een aantal
kansrijke innovatiegebieden in kaart gebracht. Voorbeelden daarvan zijn thema’s
als levensloopgeschikt wonen, hergebruik van de bestaande woningvoorraad,
flexibele woningen, smart living en zorg op afstand. Deze thema’s worden
uitgewerkt naar concrete business cases, waarmee installateurs met hun partners
in de bouwkolom aan de slag kunnen. Een goed voorbeeld zien we bij het thema
levensloopgeschikt wonen. In ons land zijn er vele tienduizenden portiekflats
uit de jaren zestig en zeventig met daarin een steeds grotere groep senioren.
Deze bewoners willen voor het overgrote deel oud worden in deze woningen, maar
de woningvoorraad moet dan wel eerst levensloopgeschikt worden gemaakt. Dat kan
met bijvoorbeeld voorzieningen voor aangepast sanitair en koken, alarmering en
deurcommunicatie. Dat klinkt wellicht niet innovatief, maar de innovatie zit ‘m
hier in de aanpak en in de brancheoverstijgende samenwerking. Uneto-VNI heeft
namelijk samen met TNO en zorginstellingen Pieter van Foreest, de gemeente
Delft, de woningbouwcorporaties Vidomes en Vestia en opleidingsfonds OTIB een
aanpak ontwikkeld om woningen op een efficiënte manier levensloopgeschikt te
maken. Dat gebeurt met bewezen technieken. Hoe dit uitpakt, is vanaf eind mei te
zien in Delft, waar de levensloopgeschikte modelwoning ‘Wel Thuis’ wordt
geopend. U bent daar van harte welkom. Het zou goed zijn als het
Innovatieplatform wat meer oog zou hebben voor dit type innovaties in het mkb en
deze ook krachtig zou ondersteunen. Zo kunnen we een probleem als de stijgende
kosten van zorg aanpakken, samenwerking in nieuwe ketens tot stand brengen én
het mkb als motor van onze economie een flinke impuls geven.

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel