artikel

9 of 6?

bouwbreed Premium

Je rekent als ontwikkelaar de projectkosten uit op 9 miljoen euro, maar je krijgt van een belangstellende bouwer een inschrijving op het werk voor 6 miljoen euro.

Wat doe je dan? Voor deze gewetensvraag komt iedere projectontwikkelaar te
staan. Hoe ga je hier dan mee om? “Je vraagt aan de bouwer of het een schrijf-
of rekenfout is,” zo stelde een betrokken opdrachtgever. ” Ik zou zo’n project
niet onder de kostprijs laten uitvoeren, de gevolgen laten zich raden,” luidt de
verstandige reactie van een door ervaring wijs geworden projectmanager. Als een
project voor meer dan 30 procent onder de rekenprijs wordt aanbesteed, is het
vragen om moeilijkheden. Een vorm van uitlokking. Er is een ongeschreven regel,
dat op de kosten van het bedrijfsproces altijd wel 10 procent kan worden
bespaard. Als een geroutineerde specialist zijn diensten aanbiedt, kan hij een
scherpere prijs neerzetten dan een onervaren alleskunner. Ooit heeft een inkoper
in de auto-industrie zijn toeleveranciers gedwongen om met onmiddellijke ingang
dezelfde onderdelen als voorheen te leveren, maar dan tegen prijzen die 20
procent onder het tot dan toe geldende niveau lagen. Dat was even slikken voor
de toeleveranciers, maar het bleek wel mogelijk. De toeleveranciers hadden hun
efficiencywinst niet doorgegeven aan de fabrikanten waardoor de prijzen van
auto’s kunstmatig te hoog waren. In iedere sector doen zich in opvolgende
generaties processen van efficiencyverbetering voor. Het moet wel gek zijn, als
dat ook niet in de bouwsector zou kunnen. Het wordt steeds belangrijker om als
bouwer te kiezen voor een focus op een bepaald segment. Als je op een deelgebied
van scholenbouw, ziekenhuisbouw of seniorenbouw een sterke positie opbouwt, kun
je én scherpe prijzen neerzetten én een goed rendement behalen. Daar hoeft de
opdrachtgever niet van te schrikken. Als een eerlijke calculatie leidt tot een
lagere prijs, hebben zowel de opdrachtgever als de uitvoerende bouwer daarvan
plezier. Als opdrachtgevers bij het doen van een aanbesteding meer oog krijgen
voor de specifieke kwaliteiten en competenties van individuele bouwers en
samenwerkende marktclusters, dan wordt voorkomen dat het werk gegund wordt aan
de aanbieder die de meeste of grootste rekenfouten heeft gemaakt.

Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist.

Reageer op dit artikel