artikel

Het nieuwe kabinet kiest de juiste baan

bouwbreed

De val van een kabinet komt altijd ongelegen, maar zeker op dit moment. De economische conjunctuur is nog altijd verre van florissant. Particulieren blijven op hun geld zitten en bedrijven zijn terughoudend met investeren.

Iedereen weet dat de economie voor een belangrijk deel gebaseerd is op zoiets
ongrijpbaars als ‘vertrouwen’. Dat maakt dat particulieren hun euro’s laten
rollen en het bedrijfsleven weer gaat investeren. Een krachtig overheidsbeleid
kan helpen om het vertrouwen weer een impuls te geven. Dat hebben we nu ook in
de installatiebranche écht nodig. Waar we met z’n allen zeker niet op zitten te
wachten, is een langdurige impasse. Er ligt bijvoorbeeld een Crisis- en
herstelwet klaar die de bouw- en installatiebranche dit jaar nog een steuntje in
de rug kan geven. Het ziet er nu gelukkig naar uit dat de Eerste Kamer met de
wet gaat instemmen, maar er is meer nodig. De praktijk laat zien dat
energiebesparing in de bestaande bouw op dit moment nog moeizaam van de grond
komt. Alleen met ‘verleiden’ komen we er niet, het beleid zal een verplichtend
karakter moeten krijgen. Tijdens het congres op 18 maart van het Platform
Energietransitie Gebouwde Omgeving (Pego), waarin overheid, bedrijfsleven,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken, zullen hiervoor
concrete voorstellen worden gedaan. Het vierde kabinet Balkenende had – terecht
wat betreft Uneto-VNI – energiebesparing als speerpunt gekozen. Met initiatieven
als het Energielabel en Meer Met Minder was het kabinet op de goede weg.
Uneto-VNI zal erop blijven hameren dat dit beleid gehandhaafd blijft en liefst
nog wordt aangescherpt. Zo is Uneto-VNI een voorstander van een verplichtend
karakter van het Energielabel, fiscale maatregelen om energiebesparing bij
particulieren te bevorderen en een robuuste SDE-regeling. De meesten van u
zullen zich hebben verbeten bij de tien kilometer van Sven Kramer op de
Olympische Spelen in Vancouver. Ik zie daar een parallel met de ontwikkelingen
rond energiebesparing. We zitten namelijk net op de juiste baan om met
energiebesparing ons doel te realiseren, maar in de verte doemt de
kabinetswissel op. Het is zaak dat ook een nieuw kabinet – van welke signatuur
dan ook – ons op de juiste baan houdt en niet de verkeerde opstuurt…. Laten wij
wel voor goud gaan.

Marcel Engels
Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel