artikel

Commentaar: Bouwwerkbesluit

bouwbreed Premium

De kritiek op het voorstel van het Bouwwerkbesluit, als combinatie van het huidige Bouwbesluit en Gebruiksbesluit, liegt er niet om.

Het nieuwe besluit moet op 1 januari ingaan, maar nieuwe uitgangspunten van
de beoogde bouwbijbel zouden nergens op zijn gebaseerd en brengen bovendien
onoverzienbare kosten met zich mee. Nog voordat de partners in het
Overlegplatform Bouw officieel bij elkaar komen, zijn er partijen die aandringen
op uitstel van het besluit. Menigeen in de bouwsector steunt dat idee. Met als
belangrijkste argument: als je iets wijzigt, onderbouw het dan goed. Bovendien
doet de Nederlandse aannemerij het zo slecht nog niet, waardoor er geen noodzaak
is haast te maken. De gedachte om rustiger na te denken over het fundamenteel
herzien van bouwregels – of een poging daartoe – oogt legitiem. Zeker in een
tijd van eurocodes, rechtszaken over prestatie-eisen die naar NEN-normen
verwijzen en een toezichtsvraagstuk waarvan het antwoord al eerder door
oud-minister Van der Laan op de lange baan werd geschoven. Vooral dat laatste
punt weegt zwaar. Nieuwe regels leren naleven en bewaken is op zichzelf al een
moeilijke taak. Ingewikkelder wordt het op het moment dat niemand duidelijk de
verantwoordelijkheid voor het controleren van bouwplannen draagt. In dat opzicht
kan Nederland overigens wel iets leren van Japan. In 2005 ontdekten ze daar dat
een constructeur genaamd Aneha zijn berekeningen tien jaar vervalste om lichter
te kunnen construeren. De man was bij meer dan honderd hoogbouwprojecten
betrokken. De meeste daarvan moesten worden versterkt, andere werden zelfs
afgebroken. Daarop paste men de bouwregelgeving direct aan: onafhankelijke,
deskundige controle van constructieberekeningen en toezicht tijdens de bouw zijn
nu verplicht. Japanse taferelen lijken ver weg. Maar als de chaos groter wordt
dan deze is, zijn ze misschien ook wel heel dichtbij. De regering moet de tijd
nemen voor een compleet besluit. Anders kun je het halve, binnen afzienbare tijd
weer afbreken. Daar is niemand bij gebaat.

Reageer op dit artikel