artikel

Haven in Arnhem

bouwbreed Premium

Het is helemaal geen vaststaand feit dat de inwoners van Arnhem de haven niet willen (‘Haven Arnhem stuit op steeds meer weerstand’, Cobouw 18 februari). Er zijn de afgelopen jaren in een groot aantal steden havens open gegraven en de partijen die in die steden tegen de haven waren, kunnen wel typisch kortzichtig genoemd worden.

Ik kom zelf uit Breda en ook daar was bijna de helft van de gemeenteraad
tegen de aanleg van de haven, vanwege de hoge kosten, risico’s e.d. Men wilde
liever het geld besteden aan sociale woningbouw, verlagen van belastingen enz.
Nu de haven in Breda er eenmaal is, is de hele stad erg blij met het weer
leefbaar maken van het deel van het centrum dat sterk verrommeld was. Voor elke
stad geeft het toevoegen van water in een binnenstad een enorme impuls, zowel
qua sfeer, leefbaarheid en economisch. Ik ben net in Arnhem komen wonen en ik
kan zeggen dat het toevoegen van water in de binnenstad zeker in Arnhem een
grote impuls zal geven. Als je over de Rijnkade loopt, zie je de enorme potentie
die deze kade heeft om een echte boulevard te worden. Als de omgeving maar niet
zo rommelig was en de Rijnkade beter en natuurlijker op de rest van de
binnenstad zou aansluiten. Het aanleggen van de haven is daarom alleen maar aan
te prijzen. Het zou voor mij een reden zijn om in Arnhem te blijven wonen.
jannisdevisser@gmail.com

Reageer op dit artikel