artikel

De infra-klimaatcrisis

bouwbreed Premium

Wat zijn we in de bouw toch blij met onze profetische klimatologen die beweren dat de winters in Nederland zachter worden.

De gevolgen ondervindt de bouw juist als er een strenge winter is. Vorsverlet
weg, want die krijgen we toch niet meer zoals we die hebben gekend. Volgens
sterrenkundige Kees de Jager is er de laatste jaren een onverwacht sterke afname
in de zonneactiviteit. Deze ‘profeet’ ziet daardoor een duidelijke overeenkomst
met de Kleine IJstijd. Hij verwacht dat nu een periode van lagere temperaturen
zal aanbreken. Andere rekenmodellen geven weer andere klimaat-scenario’s weer:
Een groep profeten die hieraan heeft gewerkt, denkt dat de opwarming toch
doorzet; hierdoor komen zachte winters en warme zomers vaker voor. De winters
worden gemiddeld natter, de extreme neerslaghoeveelheden nemen toe. Regenbuien
in de zomer worden extremer, maar het aantal zomerse regendagen neemt juist af.
De berekende veranderingen in het windklimaat zijn klein ten opzichte van de
natuurlijke grilligheid en de zeespiegel blijft stijgen. Waar kunnen we nu
vanuit gaan. Volgens mij wordt het de infra niet makkelijk gemaakt. Er is nogal
wat aan de hand in de infra, met name bij de straatmakers. Als eerste moesten de
straatmakersbedrijven zelf voor de ziektekosten van hun werknemers opdraaien.
Daarna moesten zij zich hoteldebotel investeren om fysieke zware lasten te
bestrijden. Daarna valt de vorstverlet regeling weg.Dan komt er een winter
waarvan de weerprofeten zeggen “dat komt eens in de tien jaar voor” Nog geen
jaar later krijgen ze de winterperiode van 2009-2010 voor hun kiezen met in het
vooruitzicht dat het gemeente fonds 30 miljoen minder heeft te besteden aan
infra projecten het komende jaar. Volgens mij word het hoog tijd dat er een
straatmakersfonds wordt opgericht.

Directeur Hoogstraten Wegenbouw, Dodewaard

Reageer op dit artikel