artikel

Zorgfinanciering op de schop

bouwbreed Premium

Ons land telt steeds meer ouderen. Eén op de vier Nederlanders zal rond 2020 ouder zijn dan 65. Deze ouder wordende bevolking heeft meer behoefte aan zorg en er zijn steeds minder mensen beschikbaar om die zorg te kunnen leveren. Bovendien wil de overheid niet dat de kosten van de gezondheidszorg de pan uit blijven rijzen. Die kosten kunnen we beperken door mensen langer zelfstandig te laten wonen.

Veel ouderen vinden het prettig om in hun eigen vertrouwde omgeving oud te
worden, ook al hebben zij gezondheidsbeperkingen. Als installatiebranche helpen
wij om dit maatschappelijke probleem op te lossen. Een groot aantal woningen in
ons land dateert uit de jaren 60 en 70. Denkt u daarbij aan de grote aantallen
galerijflats die in elke gemeente van enige omvang te vinden zijn. Met een
aantal installatietechnische en bouwkundige ingrepen zijn deze flats geschikt te
maken voor bewoners met een beperkte mobiliteit, lichte dementie of licht
verstandelijke beperkingen. Uneto-VNI heeft instrumenten ontwikkeld, waarmee
leden op een gestandaardiseerde manier in dit soort projecten aan de slag
kunnen. Het huidige kabinet heeft het levensloopgeschikt maken van woningen een
hoge prioriteit gegeven. Afgelopen jaar hadden er al 255.000 levensloopgeschikte
woningen moeten bijkomen. Het is een publiek geheim dat deze aantallen bij lange
na niet worden gerealiseerd. We zien in de markt slechts op beperkte schaal
proefprojecten van de grond komen. Per bewoner van een levensloopgeschikte
woning kunnen we 75 euro per dag besparen. De investeringen worden dus snel
terugverdiend. De financiering voor langer zelfstandig wonen is het
belangrijkste struikelblok om de woningvoorraad grootschalig aan te pakken.
Daarbij wordt namelijk uitgegaan van het aantal verrichte zorghandelingen en
níet van het beperken van die handelingen doordat ouderen zich langer
zelfstandig kunnen redden. Daarnaast is ook de financieringsstructuur
omslachtig. Voordat een aanvraag wordt gehonoreerd moeten betrokken partijen
eerst door een bureaucratische molen en langs een groot aantal loketten.
Uneto-VNI roept de overheid dan ook op in actie te komen en de financiering voor
levensloopgeschikt wonen te stroomlijnen. Dat is winst voor iedereen.

Marcel Engels
Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel