artikel

Rijkswaterstaat zoekt co-makers

bouwbreed

Rijkswaterstaat wil samen met bouwers kansrijke ideeën uit de markt oppakken. De top van Rijkswaterstaat staat open voor co-makership en ontwikkelt een nieuwe innovatiestrategie.

Topmannen Theo van de Gazelle en Cees Brandsen van Rijkswaterstaat erkennen
dat de dienst nog ideeën uit het bedrijfsleven laat liggen. Ze denken nu na over
de mogelijkheden om samen te werken bij de eerste fase naar concrete uitvoering.
Rijkswaterstaat moet zich houden aan de EU-aanbestedingsregels en is daarom
voorzichtig om één op één relaties aan te gaan met aannemers. Zo kreeg Strukton
het verzoek meetapparatuur bij de Hollandse Brug meteen weg te halen en zag
Volker Wessels zijn idee voor het klaverblad Badhoevedorp uiteindelijk
gerealiseerd door een Zeeuwse concurrent. Rijkswaterstaat en opdrachtnemers
worstelen nog met een efficiënte methode om ruimte geven aan initiatieven uit de
markt. “We kunnen de markt vragen om oplossingen voor een bepaald probleem.
Daarbij denken we ook aan het in licentie uitwerken van een kansrijk plan uit de
markt. Daarbij werken we in een eerste fase samen en zullen daar ook voor
betalen. Een eventueel vervolg zal in concurrentie moeten”, schetst
hoofdingenieur-directeur Brandsen tijdens een conferentie over het Eigen
Initiatief.

Slim

Plaatsvervangend directeur-generaal Van de Gazelle voelt veel voor de
werkwijze van ProRail die eigen projectmanagers vrijmaakt voor de uitwerking van
een r&d-traject. De spooropdrachtgever doet dit bij het goedgekeurde
voorstel uit de markt voor treinbeveiliging, PLC. “Het is slim bij kansrijke
ideeën de energie te bundelen.” Rijkswaterstaat werkt momenteel aan een nieuwe
innovatiestrategie waarbij ook de markt meer ruimte moet krijgen. Van de Gazelle
voorspelt meer ruimte voor combinaties met gebiedsontwikkeling. Bij het
meerjarenprogramma voor wegen worden sinds enkele jaren ook andere ruimtelijke
ordeningknelpunten aangestipt. Hij vindt dat er al veel meer ruimte is voor de
markt bij de prestatiecontracten voor onderhoud, d&c- en dbfm-contracten.
“Oefentrajecten, maar uitdrukkelijk met meer ruimte voor de markt.” Ook de
bundeling en de vroege betrokkenheid van de markt bij de dertig wegverbredingen
van de Spoedwet lijkt succesvol in deze aanpak.

Reageer op dit artikel