artikel

Onder invloed

bouwbreed Premium

Als fanatiek kaderlid van de bouwbond had hij jarenlang zijn baas getreiterd.

“Wat hij kan, kan ik ook”, had hij tegen zijn stukadoorsmaatje gezegd en het
duurde inderdaad niet lang voordat Sjaak als zzp’er in een dikke Mercedes
rondreed. Zijn ‘flexibele’ instelling kwam tot uiting in de wijze waarop hij
zonder morren tochtige gebouwen, zware arbeid en lange werkdagen trotseerde.
Aanvankelijk ging het hem voor de wind, maar niet lang want ook Sjaak kreeg te
maken met economische tegenslag en vorstverlet. Hij zat al enkele maanden zonder
werk en dat kwam vooral tot openbaring in de wijze waarop zijn huwelijkse staat
op de proef werd gesteld. Zijn rode actiepetje en vestje hingen als stille
getuigen aan de wand en herinnerden Sjaak aan de collectieve voorzieningen
waarvoor hij fel had gestreden. Om toch enig inkomen te vergaren ‘beunde’ Sjaak
als oproepkracht bij een huifkarbedrijf. Maar ook die nering was geen lang leven
beschoren. Terwijl de sneeuw en ijskoude wind zijn bloed dunner maakte , werd
een ‘lege’ terugrit op kerstavond verstoord door jongeren die de winterrust
doorbraken met het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Een voetzoeker trof doel
en kwam tussen de achterbenen van de trekhengst met een reutelend gesis tot
ontwikkeling. De daarop volgende klap, bezorgden bij Sjaak een gevoel van
gewichtloosheid dat eindigde toen zijn rijtuig klem tussen twee bomen stond
geparkeerd. Door deze voltreffer was de kurk van het in zijn borstzak opgeborgen
jeneverkruikje, geschoten en zijn Duffelse jekker verandert in een alcoholische
dweil. Het was dan ook niet vreemd dat Sjaak verdacht werd van ‘rijden onder
invloed’. Volgens de betrokken belhamels die als getuigen waren opgeroepen, was
van vuurwerk geen sprake en had het paard een enorme wind gelaten. Zijn
verdediger betoogde dat eventuele bestraffing zwaar zou drukken op het
prepuberaal frustratiecomplex van cliënt en dat eenzame opsluiting een
dwangneurose zou opleveren. Bovendien waren er cybernetische symptomen aanwezig
en de weersomstandigheden zo bar en boos dat iedereen, zelfs de rechter, een
scheve schaats zou kunnen rijden. Voorlopig zat Sjaak weer in het gips, ditmaal
rustend met zijn poot op tafel.

Reageer op dit artikel