artikel

Kopzorgen in bouw door verhoging AOW-leeftijd

bouwbreed Premium

Het staat vast dat het tekort op de arbeidsmarkt op termijn zal terugkeren.

Levensfasebewust personeelsbeleid is een relatief voordelige manier om eigen
medewerkers te behouden, betogen Hans Dusseldorp en Annemiek Verweij. Nu het
kabinet heeft besloten dat de AOW-leeftijd verhoogd wordt, is er veel onrust in
de bouwwereld. De vakbonden zijn niet blij en ondernemen AOW-acties door het
hele land. In de bouw is een veel gehoord argument dat medewerkers simpelweg
niet lang genoeg kúnnen werken. Een aanleiding van de verhoging van de
AOW-leeftijd is de ontwikkeling van de leeftijdopbouw. De Nederlandse bevolking
vergrijst, en daarmee ook de beroepsbevolking. De bouwsector staat op nummer
drie als het gaat om de sterkste stijger van de gemiddelde leeftijd. Zowel de
verhoging van de AOW-leeftijd als de vergrijzing zorgt voor nieuwe kopzorgen in
de bouw. De bouwsector staat namelijk bekend om de zware fysieke
arbeidsomstandigheden. Voor deze sector is de verhoging van de AOW-leeftijd niet
direct dé oplossing om toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan.
Ondanks dat door de huidige recessie het tekort op de arbeidsmarkt momenteel
minder voelbaar is, staat het vast dat dit op termijn terug zal keren. Stel dat
de vakbonden geen gelijk krijgen. Hoe zorg je er als werkgever dan voor dat
medewerkers gezien het fysieke werk, lang genoeg kunnen werken? Voor de hand
liggende mogelijkheden om de tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan is het
bieden van aantrekkelijker arbeidsvoorwaarden (lees: hogere salarissen), of het
aantrekken van medewerkers uit het buitenland. Deze maatregelen hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat ze veel inspanningen vergen en hoge kosten met
zich meebrengen voor de werkgever, terwijl er een relatief voordelige manier is
om uw eigen medewerkers te behouden. Deze oplossing heet levensfasebewust
personeelsbeleid en richt zich op het vergroten van de inzetbaarheid van alle
medewerkers en van de oudere medewerker (50+) in het bijzonder. Belangrijk
hierbij is dat u als werkgever maatwerk biedt. Blijf in gesprek met uw
medewerker en weet waar de medewerker staat in zijn ontwikkeling. Uit een
onderzoek dat Berenschot heeft uitgevoerd is gebleken dat er veel mogelijkheden
bestaan voor levensfasebewust personeelsbeleid. Bijvoorbeeld in de vorm van
individuele afspraken met medewerkers rond taakinhoud, loopbaanontwikkeling en
arbeidsvoorwaarden, of door middel van maatwerkbeleid per functie en/of
personeelscategorie. Wanneer organisaties in de bouwsector kiezen voor
levensfasebewust personeelsbeleid doen ze er goed aan om eerst te analyseren wat
de samenstelling is van het personeelsbestand, de kenmerken van het werk in de
verschillende functiecategorieën en de persoonlijke behoeften van de
verschillende categorieën medewerkers. Door deze analyse kunnen ze komen tot
concrete plannen en afspraken per personeelscategorie en werknemer.

Hans Dusseldorp en Annemiek Verweij zijn senior management consultant,
respectievelijk consultant bij Berenschot, Utrecht.

Reageer op dit artikel