artikel

Garantiefonds voor duurzame projecten

bouwbreed

Duurzame projecten in de utiliteit komen op dit moment moeizaam van de grond.

Met het huidige tempo gaan we dan ook de doelstellingen van het kabinet, 30
procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990 en een
verdubbeling van het tempo van energiebesparing naar 2 procent per jaar, niet
halen. Dat is een gemiste kans, want de energiebesparing ligt voor het oprapen.

Energiebesparende technieken als warmte-koudeopslag en warmtepompen hebben
zich inmiddels al ruimschoots bewezen: energiebesparing van meer dan 40 procent
ten opzichte van conventionele installaties is met bewezen technieken te
realiseren. Steeds meer projectontwikkelaars zien ook de noodzaak om te
investeren in duurzame technieken om daarmee de waarde van het onroerend goed op
langere termijn te verzekeren. De bottleneck zit vooral bij de zogenoemde
energiediensten. Dit zijn diensten op het gebied van energiebesparing en energie
efficiëntie, waarbij de leverancier van de dienst in ieder geval een deel van
het commerciële risico accepteert voor het effect van kostenbesparende
maatregelen. Banken en projectontwikkelaars durven nu de investering vaak niet
aan, terwijl de voordelen glashelder zijn: een fors lagere energierekening –
zeker bij de verwachte energieprijsstijging – én een comfortabel en waardevast
pand. Uneto-VNI pleit dan ook voor een fonds, waarbij de overheid garant staat
voor investeringen in duurzame projecten. Zie het als een soort Nationale
Hypotheek Garantie: de overheid stelt de borgsom beschikbaar en financiers
betalen daarvoor een premie per duurzaam project. Pas als de beloofde
energieprestatie niet wordt waargemaakt, keert het fonds uit. Wat Uneto-VNI
betreft gaan we zo snel mogelijk met zo’n fonds van start. Dat levert niet
alleen een enorme energiebesparing op, maar geeft ook een grote impuls aan onze
economie. Het EIB heeft becijferd, dat een versnelde energietransitie alleen in
de installatiebranche al 17.000 extra banen oplevert. Waar wachten we nog op?

Marcel Engels
Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel