artikel

Tien seconden

bouwbreed Premium

Van onze redactie.

Precies tien seconden had minister Cramer nodig; tien seconden om de inwoners
niet gerust te stellen. Eerder die dag had het kabinet toestemming gegeven voor
CO2-opslag onder hun backyard. Maar Barendrecht is bang. En dús moet Cramer ze
overtuigen. Oftewel haar boodschap zó formuleren dat ze op z’n minst het
voordeel van de twijfel krijgt. Maar wat zei de minister afgelopen woensdag
tegen twee miljoen achtuurjournaal-kijkers? “Met de hand op mijn hart durf ik te
zeggen: dit is veilig. Ik ben er echt van overtuigd dat ik alles heb gedaan om
de mensen hun zorgen weg te nemen.” In die quote staat vooral haar eigen
inspanning centraal. Dat de zorgen niet zijn weggenomen, lijkt niet relevant.
Ook de ‘hand op mijn hart’ werkt niet. Ze vraagt kijkers haarpersoonlijk te
vertrouwen. Probleem is alleen dat burgers dat sinds pakweg een halve eeuw
nauwelijks nog doen. Collega-minister Eurlings begrijpt dat heel goed. Zijn
effectiviteit dankt hij mede aan zijn heldere manier van communiceren. Zo nam
hij de klachten over geluidoverlast langs de hsl meteen serieus. En toen uit
extra onderzoek bleek dat de norm inderdaad werd overschreden, kondigde hij
direct maatregelen aan. Eurlings zou ‘Barendrecht’ dan ook anders doen:
‘CO2-opslag valt binnen alle wetten en regels die we als democratisch land met
elkaar hebben afgesproken. We gaan nu eerst een proef doen en die uitgebreid
monitoren. Mocht op enig moment blijken dat er tóch iets buiten de norm valt,
dan neem ik direct maatregelen. Daar kunt u mij op afrekenen.’ Cramer zei het
niet zo, maarschreef het diezelfde dag wel in een dertien pagina’s tellende
brief aan de Kamer. Bijna niemand van de twee miljoen journaal-kijkers zal die
brief ooit lezen. En dus moet ze het ook in eensoundbitekunnen. Die paar
seconden zijn uiteindelijk minstens zo belangrijk als alle onderzoeksrapporten
samen.

Remco de Boer
Directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap, Amsterdam.

Reageer op dit artikel