artikel

Onveilig

bouwbreed

Onveilig

Met ontsteltenis zag ik op de voorpagina van de Cobouw van 30 oktober een foto van medewerkers van een bedrijf die op een zeer onveilige wijze houten vlonders aan het monteren zijn.

Een groot aantal bedrijven doet er veel aan om het imago en de veiligheid te
verbeteren. Het plaatsen van de desbetreffende foto toont echter dat er nog
steeds bedrijven zijn die het niet zo nauw nemen met de gezondheid van haar
medewerkers. U zou er goed aan hebben gedaan om alvorens de foto te (laten)
maken het desbetreffende bedrijf de gelegenheid te geven de
veiligheidsmaatregelen te nemen die bij het uitvoeren van een dergelijke klus
wettelijk vereist zijn. Zo neem je ook als ‘dagblad’ je verantwoordelijkheid.

J. de Langen, Projectmanager BAM Woningbouw

Naschrift redactie: Het onderwerp veiligheid leeft enorm in de bouw en dat is
mede te danken aan de publicatie van foto’s als deze. De fotojournalist is er
namelijk om de werkelijkheid van alledag op de bouwplaats vast te leggen en niet
om die te verdoezelen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Zodat wij allen weten
dat het met de veiligheid op de bouwplaats nog niet goed zit, alle inspanningen
en goede voornemens ten spijt. Naar onze mening is het nu de
verantwoordelijkheid van de directie van Meerdink Constructies (of de
hoofdaannemer, of beide) de maatregelen te treffen die nodig zijn om de
veiligheid van medewerkers (beter) te waarborgen. Hopelijk krijgen zij er vanuit
de branche de nodige opmerkingen over. Dan heeft de foto in ieder geval zijn nut
bewezen.

Reageer op dit artikel