artikel

Innoveren gaat beter zonder masker op

bouwbreed Premium

Durf je kwetsbaar op te stellen en pretendeer niet dat je alles weet.

Met deze boodschap in hun achterhoofd zijn sinds gisteren tweeduizend bouwers
en andere specialisten op zoek naar nieuwe dwarsverbanden om innovaties te
bevorderen. De tweedaagse Innovatie-estafette die gisteren van start ging, is
een initiatief van Rijkswaterstaat. Doel is te komen tot vernieuwing in bouw,
luchtvaart, water, logistiek, verkeer en vervoer en aanverwante gebieden. Het is
een vervolg op de club van Maarssen die tweemaal eerder bijeenkwam met hetzelfde
doel. Ditmaal is de locatie het voormalige militaire vliegveld Valkenburg.
Secretaris-generaal Wim Kuijken van Verkeer en Waterstaat drukte alle aanwezigen
op het hart zich vooral kwetsbaar op te stellen. Dat deed hij zelf ook, zei hij.
Een bedrijf dat een goed idee heeft, maar in de toepassing ervan wordt
tegengewerkt, moet zich vooral bij hem melden. Kuijkens oproep werd door alle
sprekers die na hem kwamen overgenomen. “Als je niet toegeeft dat je bepaalde
dingen niet kunt, en dat je daar hulp bij nodig hebt, kom je nooit verder”, was
de eensluidende conclusie. Uitgerekend minister Eurlings, die ook bij de opening
aanwezig was, had wat moeite zijn masker af te zetten. Op de vraag waar hij nou
mee zat en bij welk probleem hij graag hulp nodig had, kwam aanvankelijk het
obligate antwoord dat hij de markt overal voor nodig heeft en dat hij niets kan
zonder de hulp en inzet van het bedrijfsleven. Maar daar nam de dagvoorzitter
geen genoegen mee. Na enig aandringen gaf hij toe dat hij bij het oplossen van
de kilometerbeprijzing nog wel hulp kan gebruiken. Hij is ervan overtuigd dat
het kan zonder dat er privacyregels geschonden hoeven te worden. En
automobilisten gaan ook niet per se meer betalen, zoals populistische politici
graag willen doen geloven, verzekerde hij. Kilometerbeprijzing is bovendien een
noodzakelijke maatregel om de mobiliteitsproblemen in het land op te lossen,
aldus Eurlings. Maar er zijn een paar technische hobbels die genomen moeten
worden. Hij riep de aanwezigen op hem daarbij te helpen.

Durven

Directeur-generaal Renée Bergkamp van Economische Zaken benadrukte het belang
van zogenaamde launching customers. Opdrachtgevers die hun nek uitsteken door
innovaties als eerste toe te durven passen. Ze keek daarbij met een schuin oog
naar Bert Keijts, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Maar die schoof de bal
handig door naar lagere overheden die ook in de zaal aanwezig waren. “Wij hebben
onder deze minister zo’n enorme bouwtaak op ons bord gekregen, we kunnen niet
elk experiment aangaan.” Vandaag is de laatste dag van de Innovatie-estafette.

Reageer op dit artikel