artikel

Falende nieuwbouwsteun

bouwbreed Premium

Het is goed nieuws dat de nieuwbouwsteun die het ministerie van VROM geeft om woningbouwprojecten alsnog gerealiseerd te krijgen, faalt.

“Subsidie krijgt markt niet op gang”, kopt Het Financieele Dagblad. De krant
stelt na een rondje langs middelgrote steden vast dat het ontwikkelaars en
gemeenten onvoldoende lukt kopers over de streep te trekken. Dat ik blij ben met
dit falend overheidsbouwbeleid heeft twee redenen. In de eerste plaats vind ik
dat ontwikkelaars zelf hun problemen moeten oplossen. Als er één sector liep te
schelden op ambtenaren en politici dan was het de vastgoedsector. Nu weer gaan
roepen dat de overheid dit en de overheid dat moet doen, werkt bij mij op de
lachspieren. Kom op zeg, word eens een zelfscheppende industrie! In de tweede
plaats sluit de nieuwbouwsteun aan bij een aanbodbenadering die niet deugt.
Ontwikkelaars en bouwers hebben de afgelopen jaren overal rijtjes woningen of
complexjes appartementen neergezet, die de markt automatisch opnam, omdat
iedereen een woning wilde en kon kopen. En vooral ook dacht, ik ben gek als ik
het niet doe. Die woningen waren niet ontwikkeld vanuit de individuele wensen en
mogelijkheden van klanten of in coproductie. En daar wringt mijn schoen. Deze
crisis moeten we gebruiken om van de bouw- en vastgoedwereld een zelfscheppende
bedrijfstak te maken die houdt van zijn klanten. En dat betekent dat
steunregelingen moeten beginnen bij die klanten. Wilt u grond om te bouwen? Daar
krijgt u subsidie voor. Wilt u zelf opdracht geven? Dat gaan we ondersteunen.
Heeft u financiële steun nodig omdat uw bestaande woning nog niet verkocht is?
Gaan we oplossen! De stimuleringsregeling moet niet gebruikt worden om
ontwikkelaars af te helpen van rijtjes van 48 woningen die de markt niet wil,
maar om het paradigma om te draaien. De koper moet het heft weer in handen
krijgen.

Lenny Vulperhorst
Adviseur Andersson Elffers Felix, Utrecht.

Reageer op dit artikel