artikel

‘Te veel regels voor innovatieve markt’

bouwbreed Premium

Tweede Kamerleden willen graag weten wat de bouwsector nodig heeft om zijn innovatieve kracht te tonen. Om daar achter te komen werd donderdagmiddag een hoorzitting met marktpartijen georganiseerd.

“Er zijn te veel regels voor een goede innovatieve kracht. De overheid moet
op een andere manier haar verwachtingen duidelijk maken”, stelt Jos Benner van
onderzoeksbureau CE Delft. “Verwijder de technische eisen in de regelgeving en
zorg voor functionele eisen, bijvoorbeeld voor duurzaamheid. Die lat mag ook
best hoog liggen”, adviseert hij. “Maar stuur als overheid niet op technische
specificaties, dat werkt beperkend. Het sluit vaak niet aan, want de techniek
verandert constant. Laat het aan de markt over. Die kan dan doen waar het goed
in is.” Cees van Bemmel, bestuursvoorzitter van Van Wijnen Holding, beaamt dat.
“Innovatie draait meestal om het afleren van oude gewoontes en de bouw is vaak
erg traditioneel. Dat leidt tot onnodige kosten. Door slim en conceptueel bouwen
kun je risico’s verkleinen, sneller bouwen, een betere kwaliteit leveren en
tegen een betere prijs-kwaliteitverhouding. Maar bij bijvoorbeeld
woningbouwcorporaties bestaat nog veel weerstand. Mensen zijn de huidige manier
van werken gewend en er bestaan vooroordelen over Oostblokachtige taferelen.
Politieke steun voor conceptueel bouwen is daarom noodzakelijk.” Ook vraagt Van
Bemmel de kamerleden om de woningproductie kunstmatig op peil te houden. “De
vraag naar nieuwbouw is nu ingestort. Je kunt voorzien dat als straks de
economie aantrekt, de prijzen de pan uitrijzen. Dat is voor niemand een
wenselijke situatie. Er moeten 50.000 woningen per jaar gebouwd worden om de
sector stabiel te houden. Daar moet de overheid voor zorgen.” Een integrale
benadering is belangrijk volgens professor Jos Lichtenberg, voorzitter van
Stichting Slim Bouwen. “De bouw neemt een kwart van het wegtransport, 30 procent
van de afvalproductie en 43 procent van het energieverbruik voor z’n rekening.
Een besparing van 10 procent is mogelijk door de organisatie van het bouwproces
anders, namelijk geïntegreerder, in te richten”, stelt hij. “Daardoor wordt bouw
niet alleen schoner maar ook goedkoper. De toepassing van installaties kan
bijvoorbeeld beter in het proces worden verweven.” Tweede Kamerlid Antoinette
Vietsch (CDA) heeft eerder pogingen gedaan de regeldruk naar beneden te brengen.
“We gaan kijken of we de eisen meer prestatiegericht kunnen stellen. Vaak blijkt
echter dat regels die je verwijdert later toch weer terugkomen. Bijvoorbeeld de
eis voor een buitenruimte. Die is eerst verwijderd, maar toen verdwenen alle
balkonnetjes bij de nieuwbouw. De eis voor buitenruimte is toen toch weer
teruggekomen.”

Reageer op dit artikel