artikel

Opleiden voor het bedrijfsrendement

bouwbreed Premium

Investeren doet altijd eerst even pijn.

Je betaalt voor iets waar je later pas baat bij hebt. Toch zullen ondernemers
die nu investeren in opleiding de winnaars van morgen zijn. Juist nu we in
economisch zwaar weer zitten. Dat is de overtuiging van Frans Kokke, directeur
Markt en Ontwikkeling van Fundeon. Het is nog maar net iets meer dan een jaar
geleden dat we met z’n allen nog moord en brand schreeuwden om het nijpende
personeelstekort. Timmermannen, wegwerkers, maar ook projectleiders, uitvoerders
en werkvoorbereiders, ze waren niet aan te slepen. Met grote campagnes
presenteerde de bouw zich aan de jeugd. The Skyline is Yours, riepen we. Kom
naar ons toe, dan leiden wij je op en krijg je een interessante baan met volop
carrièremogelijkheden! In minder dan geen tijd is alles anders. De kredietcrisis
heeft de reële economie hard getroffen. En hoewel het tij al weer wat lijkt te
keren, krijgt de bouw nu pas de klappen te verwerken. Tot hoeveel vermindering
van de werkgelegenheid dat leidt, niemand die het precies weet. Maar wat wij ons
van vorige crises nog wel kunnen herinneren, is dat de leerling vaak het eerst
de klos is. Logisch ook, als de werkgever niet voldoende werk meer heeft voor
iedereen, zit hij in een duivels dilemma. Hij kiest er dan misschien eerder voor
een jongere naar huis te sturen dan een trouwe werknemer die al twintig jaar in
dienst is.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Toch zijn er nu betere opties. Met respect voor keuzen die ondernemers in
moeilijke tijden nu eenmaal moeten maken en die primair gericht zijn op het
bedrijfsbelang van dat moment, durf ik de stelling aan dat juist nu opleiden
voor veel bedrijven een uitkomst kan zijn. Al in april van dit jaar is de
bedrijfstak begonnen met het project Bouw Door, Leer Verder. Er is veel geld
beschikbaar gesteld om leerlingen te kunnen blijven opleiden. Van die
voorzieningen kunnen ondernemers gebruik maken. Het concept is simpel: de oudere
werknemers gaan op cursus en maken zo ruimte voor de leerbaan van jongeren. De
bedrijfstak vergoedt niet alleen de scholingskosten, maar ook de verletkosten
van werknemers die op cursus zijn. Een tweede optie is gehoor geven aan de niet
alleen door Fundeon, maar door alle kenniscentra in Nederland ondersteunde
campagne ‘& Stagiair – ervaring telt’. Via radiospotjes en advertenties
worden bedrijven opgeroepen om stageplaatsen en leerbanen beschikbaar te blijven
stellen. Heel belangrijk in een tijd waarin het tekort aan stageplaatsen snel
oploopt. Bedrijven die meedoen aan Bouw Door, Leer Verder en de campagne ‘&
Stagiair’, mogen er trots op zijn dat zij daarmee impliciet een grote
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en uitdragen dat de skyline ook nu
nog voor jonge mensen een uitdagend perspectief is. Wat zou hen dan nog letten
om ook een actieve rol te spelen in de uitvoering van de campagne The Skyline is
Yours? Fundeon is daarvoor op zoek naar bedrijven die bereid zijn om van tijd
tot tijd een interessant project open te stellen voor een excursie of een
spreker te leveren voor een gastles op school. Werkgevers doen zo ook een
investering in hun eigen onderneming die zich gaat terugverdienen. Dat is mijn
overtuiging. Want als straks de economie weer aantrekt, zal de roep om
vakkundige medewerkers en toptalent weer in alle hevigheid aanzwellen.

Frans Kokke
Directeur Markt en Ontwikkeling Fundeon
www.fundeon.nl

Meer informatie over Bouw Door, Leer Verder (anticyclisch opleiden) en een
eenvoudige aanmeldmethode staan op de website
www.fundeon.nl/aco. Informatie over de
campagne @Stagiair is te vinden op www.colo.nl
en www.stagemarkt.nl. De website van de
Skyline-campagne is te vinden op
www.theskylineisyours.nl.

Reageer op dit artikel