artikel

Navos wint Innovatieprijs van Energievakbeurs

bouwbreed Premium

Ruim 35 procent energie zegt Navos Klimaattechniek te kunnen sparen met de capillaire klimaatmatten van BioClina. Het Delftse bedrijf heeft er de Innovatieprijs van de Energievakbeurs 2009 mee gewonnen.

BioClina is een mat uit polypropyleenbuisjes. Het systeem verwarmt en koelt
ruimten via vloeren, wanden en plafonds. De besparing hangt samen met het
grotere oppervlak dat de matten bieden vergeleken met conventionele
vloerverwarmingen. De capaciteit is groot omdat de onderlinge afstand tussen de
capillaire buisjes gering is en de afstand tot bovenkant vloer klein. De
installatiehoogte is minimaal 5 millimeter. In de visie van Navos kan het
systeem zo dezelfde hoeveelheid warmte afgeven terwijl de temperatuur van het
aangevoerde water zo’n 8 tot 10 graden Celsius lager is. Voor meer dan 90
procent gebeurt die afgifte door middel van straling. Het principe komt overeen
met de natuurlijke temperatuurregeling van het menselijk lichaam. Verwarmen en
koelen met de BioClina wordt om die reden ervaren als comfortabel. De
gevoelstemperatuur is volgens Navos 2 tot 3 graden Celsius hoger dan de
temperatuur in de ruimte. Met dat in gedachten kan het energieverbruik voor
verwarming nog verder worden verlaagd. De BioClina- klimaatmatten worden
gebruikt in combinatie met een HR-ketel, een warmtepomp of zonnecollectoren. De
besparing hangt samen met de snelheid waarmee de buisjes warmte en koude
afgeven. Gemiddeld genomen is een ruimte op temperatuur in een kwart van de tijd
die conventionele vloerverwarmingen vergen. Vergeleken met radiatoren noemt het
Delftse bedrijf de BioClina zelfs vier tot vijf keer sneller.

Oudere gebouwen

Navos adviseert het systeem met nadruk voor oudere gebouwen. Die hebben vaak
houten vloeren met een beperkt draagvermogen. Dat beperkte draagvermogen is
volgens het Delftse bedrijf veelal voldoende voor de BioClina. Niet onbelangrijk
noemt Navos de ongevoeligheid voor corrosie en de levensduur van 70 tot 100
jaar. De jury voor de Innovatieprijs koos het systeem van Navos uit 31
inzendingen. Met de prijs zegt de jury het meest innovatieve product te willen
onderscheiden dat op de Energievakbeurs te zien is. Deze beurs wordt nog tot en
met morgen gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch.

Reageer op dit artikel