artikel

Koffie

bouwbreed

De uitspraak ‘koffie’ heeft een wat dubieuze betekenis.

Informele gesprekken met collega’s uit vergelijkbare bedrijven in de regio
waren een tijdje van onschatbare waarde. Daar kwam een einde aan, en dat is maar
goed ook. Sinds de bouwfraude is het echter een stuk lastiger geworden een
informeel samenzijn te beginnen met een sectorgenoot. Hoewel procesmanagers in
een project bij opdrachtgever en opdrachtnemer vaak hetzelfde doel dienen,
worden zij in de huidige cultuur geacht afstandelijk en formeel met elkaar om te
gaan. Relatie is belangrijk in onze sector. Successen worden gemaakt door
kameraden, projecten worden gefundeerd op vertrouwen. Hoeveel proceswinst zou er
te behalen zijn als aan dergelijke waarden langs het raakvlak
opdrachtgever-opdrachtnemer kan worden gewerkt? Ik besprak dit onlangs met
enkele procesmanagers van divers plunje. Tot onze verbazing kwamen we erachter
dat afstemming van processen aan eigen contractzijde dankzij dat informele
proces beter verloopt dan afstemming met een andere contractpartij. Waarom? Ze
staan beide voor hetzelfde doel. Waarom investeert niemand in de relatie met een
collega aan die andere kant van het contract? Niet omdat het niet mag, maar
omdat het gewoon niet gebeurt. Het werd gebruik om die relatie op het vriespunt
te houden. Hoe vaak komt het voor dat eigenaren van in elkaar overlopende
processen bij opdrachtgever en opdrachtnemer samen het weekend doornemen? Kunnen
ze elkaar ook zonder consequenties toevertrouwen dat ze twijfels hebben bij een
proces? Dit is opmerkelijk paradoxaal: Een laagdrempelige relatie is van grotere
invloed op vertrouwen en commitment bij samenwerking dan formeel verloop. Nu,
jaren nadat we in het kader van integriteit onze procesgrenzen hebben
geformaliseerd, stuiten we regelmatig op een verstarrende nieuwe cultuur. Niet
omdat koffie niet mag of kan, maar omdat het not-done is. Het probleem ligt niet
bij regels, maar bij het initiatief je tegenhanger uit te nodigen voor een
‘voeten op tafel sessie’. Wie begint?

Reageer op dit artikel