artikel

Kennisverbrokkeling

bouwbreed Premium

Zelfstandigen zonder personeel zijn vaak ook zelfstandigen zonder kennis.

Gekscherend worden zij ook wel zelfstandigen zonder zorgen genoemd. Dat kan
kloppen. Kennis vermeerdert smart. Als iemand zich in een vak wil bekwamen,
komen collega’s goed van pas. Woorden wekken, voorbeelden strekken. Zogenaamde
éénpitters zijn op zichzelf aangewezen. Het gevolg laat zich raden. Nieuwe
ontwikkelingen komen tot stilstand waar de kennisdeling stopt. Een bedrijf is
een samenspel van arbeid, kapitaal en grondstoffen. Als de factor arbeid
vertrekt houd je kapitaal en materiaal over. Dat tekent de cultuur van veel
bouwbedrijven. Het draait om geld en spullen, minder om mensen. Het
ondernemerschap wordt daardoor gemakkelijker én moeilijker. Mensen zijn immers
het moeilijkst te managen. Bouwen zonder menskracht is ondenkbaar. Als je in het
bedrijf geen mensen meer hebt, zul je ze inlenen. Dat levert los-vaste contacten
op en dat is geen voedingsbodem voor een vruchtbare verhouding, waarbij de
ontwikkeling van de medewerker en die van de onderneming hand in hand gaan. De
bouwsector wordt kennisintensiever. Bouwprojecten worden complexer. Dat stelt
hoge eisen aan het organiserend vermogen. Dat vraagt steeds meer competenties
van alle uitvoerenden. Er wordt wel competentiegericht opgeleid bij roc’s, maar
nog weinig competentiegericht gewerkt in bedrijven. Het komt aan op het
kennisniveau van de medewerkers. Voor dommekrachten is er geen toekomst.Het
bouwproces vraagt steeds slimmere oplossingen. Als de kennis wordt versnipperd,
wordt het bouwproces verknipt. Zzp’ers zouden jaarlijks een apk moeten
ondergaan. Je kunt niet overal verstand van hebben, maar je moet wel je vak
bijhouden. En actief zijn met het behouden en bijhouden en delen van kennis.
Iemand die zijn vak niet bijhoudt, moet van de bouwplaats worden geweerd.Door de
kennispoort naar binnen of anders niet. Als we nu ingrijpen, kan het tij nog
worden gekeerd.

Piet M. Oskam
Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB), Zeist.

Reageer op dit artikel