artikel

Innovatienetwerk duurzame infra

bouwbreed Premium

Een nieuw netwerk (Indigo) moet ervoor zorgen dat toekomstige procedures voor infrastructuur en gebiedsontwikkeling beter en sneller verlopen.

Het netwerk bestaat uit een bont gezelschap: provincies, vier ministeries
(V&W, VROM, LNV, OCW), en drie uitvoerende diensten (Rijkswaterstaat, Dienst
Landelijk Gebied en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed), het college van
Rijksadviseurs en stadsregio’s. Tijdens drie jaarlijkse bijeenkomsten zullen
deze partijen hun ervaringen delen. De samenwerking moet leiden tot zowel
inhoudelijke als procesmatige verbeteringen.

Reageer op dit artikel