artikel

Verplicht verzekerde garantie op bouwwerk

bouwbreed

Pieter Huijbregts en Frans de Haas pleiten voor een (verplichte) verzekerde garantie op het totaal van een bouwwerk. Dit dwingt bedrijven tot beter werken, kan de rol van gemeenten in de kwaliteitsborging beperken en een impuls voor innovatie en duurzaamheid zijn.

De huidige gemeentelijke toets werkt minder preventief dan wenselijk.
Afbrekende balkons in Maastricht, instortingsgevaar aan het Bos en Lommerplein
en problemen met een woontoren in Almere blijken geen incidenten, zo blijkt uit
wetenschappelijke inventarisatie. En er zijn meer tekortkomingen. Denk aan het
klimaat in woningen en scholen. Men klaagt over gezondheidsrisico’s, verminderd
wooncomfort en slechte energieprestaties. Het gemeentelijke bouwtoezicht blijkt
dus bewoners en eigenaren niet voor problemen te vrijwaren. Ook al betaalt men
voor een gemiddelde nieuwbouwwoning 2000 euro aan bouwleges, toch kan men de
gemeente niet aansprakelijk stellen als de supervisie heeft gefaald. Gezien de
complexiteit van de projecten is dat niet eens onlogisch maar wel zeer
onbevredigend. En als het al niet lukt om de huidige kwaliteit waar te maken,
hoe moet het dan met de veel hogere (energetische) kwaliteit die in de komende
jaren nodig is? Meer zekerheid krijgen over de kwaliteit van bouwwerken is niet
alleen een individueel maar ook een maatschappelijk belang. Moet daar de
overheid een rol bij spelen? Aanbieders van concepten spelen hierop in. Er zijn
al aanbieders van concepten die minstens tien jaar garantie bieden op het
ongestoord functioneren van een bouwdeel of bouwwerk. Dat biedt meer grip op de
kwaliteit van gebouwen. Maar het blijkt nog lastig en kostbaar daarbij een
verzekering te regelen. Een wettelijk verplichte verzekering maakt dit wellicht
eenvoudiger.

Voordelen verplichte verzekering

De voordelen zijn evident: Kopers en gebruikers die er na oplevering achter
komen dat hun gebouw verzakt of dat de ventilatie hoofdpijn veroorzaakt, krijgen
meer zekerheid zonder eindeloos procederen. Ook de maatschappij weet zeker dat
bouwwerken duurzaam, veilig en gezond zijn. Het gemeentelijk toezicht hoeft veel
minder inhoudelijk te toetsen of te controleren op de bouwplaats en wordt dus
goedkoper. De premie voor de verzekerde garantie wordt betaalbaar door de lagere
leges. Verzekeringsmaatschappijen zullen zich wel gaan bemoeien met het
risicomanagement van bedrijven. Als beter bouwen gekoppeld wordt aan lagere
verzekeringspremies lijkt daar niet veel op tegen. Meer zekerheid voor dezelfde
kosten dus. Bovendien ontstaat er een grotere prikkel om een integraal, duurzaam
product op te leveren. Daar zal een belangrijke impuls vanuit gaan tot
procesinnovatie en verduurzaming van de bouw.

Debat Bouwbesluit Tweede Kamer

Dit is het tweede deel van een drieluik over bouwvergunning en Bouwbesluit.
Zie voor het eerste deel: Cobouw dinsdag 22 september 2009.

Reageer op dit artikel