artikel

Metalektro handhaaft innovatiekracht

bouwbreed

Ondanks de crisis blijft de metalektro volop innoveren. Daarbij gaat het zowel om technologische als om sociale innovaties.

Ruim zes op de tien bedrijven in de metalektro willen dit jaar een of meer
technologische innovaties uitvoeren. Dat percentage ligt maar iets lager dan in
2008 toen 65 procent innoverend bezig was. Het lijkt er sterk op dat de
innovatieplannen op de korte termijn niet naar beneden bijgesteld worden in de
crisis, schrijven onderzoekers Gerla van Breugel, Andries de Grip en Ben
Kriechel van de Universiteit Maastricht in het economen-blad ESB. Ook op de
langere termijn zien ze slechts een minimale vermindering van de
innovatieplannen. Op het gebied van ontwikkeling van diensten die nieuw zijn
voor de markt, is er zelfs sprake van een stijging. De onderzoekers vinden dat
opmerkelijk. De metalektro heeft juist erg te lijden onder de crisis. Veel
bedrijven worden geconfronteerd met een ongekende vraaguitval en een sterk
krimpende werkgelegenheid. Dat stelt bedrijven voor een dilemma dat bijvoorbeeld
de bouw ook heeft. Aan de ene kant hebben bedrijven te kampen met een
structureel tekort aan jonge instroom uit het technisch onderwijs en zullen door
de vergrijzing veel medewerkers met pensioen gaan. Aan de andere kant is er
momenteel te weinig werk voor het huidige personeel.

Kortetermijnkosten

“De spanning tussen de behoefte op langere termijn aan goed opgeleid
technisch personeel en de vraaguitval op korte termijn dwingt bedrijven om
afwegingen te maken tussen de kortetermijnkosten van het in dienst houden van
het personeel en de langetermijnbehoefte aan personeel”, aldus de onderzoekers.
Voor het innovatiebeleid geldt volgens hen dezelfde afweging. De
kortetermijnkosten moeten worden afgezet tegen de noodzaak om ook op langere
termijn voldoende concurrerend te zijn door het leveren van hoogwaardige
producten en een hoge arbeidsproductiviteit. Dat geldt zeker voor een sector als
de metalektro die te maken heeft met een sterke – ook internationale –
concurrentie. De onderzoekers zien nu dat bedrijven tot nu toe alles doen om hun
vaste hoogopgeleide personeel te behouden. Dat gaat ten koste van de flexibele
schil. Inleenkrachten en personeel met een contract voor bepaalde tijd gaan
eruit. Dat komt omdat in de hoogconjunctuur bedrijven veel hebben geïnvesteerd
in hun vaste personeel. Gevolg is wel dat hoger opgeleid personeel af en toe
werk zal moeten doen dat onder hun niveau ligt. Maar bedrijven houden op die
manier wel het menselijk kapitaal vast waarover zij juist op langere termijn bij
een aantrekkende economie willen beschikken.

Reageer op dit artikel