artikel

Leiden minder faalkosten tot meer AOW?

bouwbreed

Samen de crisis te lijf. Werk maken van eerlijk herstel.

De FNV heeft tal van alternatieven bedacht voor de door het kabinet
voorgestelde bezuiniging op de AOW. De FNV maakt zich hard voor een SER-advies,
waarmee de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar kan worden voorkomen. De
alternatieven die de FNV tot nu toe heeft ontwikkeld, concentreren zich op vijf
lijnen van discussie: maatregelen in de pensioensfeer, meer mensen aan het werk,
rechtvaardige financiering in de zorg, de woningmarkt en herziening van het
belastingstelsel. Elk van die vijf lijnen bestaat uit een breed scala aan
thema’s en voorstellen. Of dat al niet genoeg is, heeft de nieuwbakken
voorzitter van FNV Bouw, John Kerstens, bij zijn terugkeer van vakantie het idee
gelanceerd om de faalkosten in de bouw aan te pakken. Jaarlijks lekt minstens 7
miljard euro weg aan faalkosten. Bijna twee keer het bedrag dat het kabinet wil
bezuinigen door de AOW leeftijd te verhogen. Meer dan de hele loonsom in de bouw
bij elkaar.

Task Force Faalkosten

FNV Bouw wil samen met de werkgevers een Task Force Faalkosten instellen. Die
Task Force moet zich ten doel stellen faalkosten in een paar jaar tijd met 20%
te verminderen. Kerstens lanceerde het initiatief in zijn ‘Bouwtroonrede’: ‘De
FNV Bouw initieert besparing van bijna anderhalf miljard.’ Er gaat 7 miljard
verloren door fouten op de bouwplaats, waarvan zo’n anderhalf miljard moet
worden terugverdiend door de voorgestelde Task Force. Heeft FNV Bouw geen
vertrouwen in de uitkomst van de eerder gelanceerde vijf denklijnen? Biedt het
langverwachte SER-advies niet de gewenste uitkomst? In de recente CAO afspraken
voor de bouwnijverheid is tussen de werkgever- en werknemersorganisaties een
opvallende afspraak gemaakt over het bouwproces. ‘Hoewel partijen zich
realiseren dat het bouwproces zich deels buiten de invloedssfeer van CAO
partijen bevindt, uiten partijen op dit punt hun zorgen en spreken de intentie
uit om met elkaar een bijdrage te leveren aan optimalisatie van het bouwproces.
Partijen staan voor een sector met een goed imago waarin ondermeer kwaliteit,
veiligheid en draagvlak belangrijke waarden zijn.’ Namens FNV Bouw heeft
voorzitter J.W.M. Kerstens deze CAO afspraak getekend. Een opmerkelijk verschil
met de inzet van de bouwtroonrede van dezelfde voorzitter. Idealisme en realisme
strijden om voorrang. Faalkosten aanpakken? Dat gaan we doen! Het bouwproces
veranderen? Dat valt buiten ons bereik! Als het versnipperde bouwpr oces wordt
aangepakt, vraagt dat vergaande sociale innovatie. Dan schudt de klassieke CAO
op zijn grondvesten. Dat tast het bestaansrecht van traditionele partijen aan.
Zo’n vernieuwing zal eerder voortkomen uit nieuwe organisatievormen, dan volgen
uit een afspraak tussen klassieke partijen. En vermindering van de faalkosten
zal nooit zal bijdragen aan behoud van de huidige AOW leeftijd. Faalkosten zijn
hardnekkig en nauwelijks aan te pakken, juist omdat het gaat om 20 procent van
de omzet van de bouwsector. Daarvan worden salarissen betaald en sociale
afdrachten gedaan. Daar wordt de AOW weer van betaald. Als de bouwsector de
faalkosten echt gaat aanpakken, is er minder geld beschikbaar voor de AOW.

Reageer op dit artikel