artikel

Ingenieursbureaus moeten zich niet laten passeren

bouwbreed Premium

Ingenieursbureaus moeten opletten dat ze door de opmars van nieuwe contractvormen zich niet laten passeren door bouwbedrijven, meent Maurice van Sante.

Uit onderzoek van ING Economisch Bureau blijkt dat ruim 40 procent van de
bureaus ziet dat bouwbedrijven hun eigen ingenieursafdelingen gebruiken voor
deze opdrachten. Doordat steeds meer werken op deze manier zullen worden
aanbesteed, moeten ingenieursbureaus de samenwerking met bouwbedrijven opzoeken
of als hoofdaannemer gaan optreden, zodat zij bij nieuwe contracten niet
buitenspel worden gezet. Overheden en bedrijven geven aan in de toekomst meer
gebruik te willen maken van nieuwe contractvormen zoals bouwteam,
design&construct of publiek- private samenwerking (pps). Bij nieuwe
contractvormen wordt het maken van het ontwerp en de bouwwerkzaamheden in een
keer in de markt gezet. Deelnemers aan de tender moeten ieder zelf hun ontwerp
maken waardoor verschillende voorstellen ontstaan. Nieuwe contractvormen zoals
dbfm leiden zo tot meer innovatie.

Ingenieursafdelingen

Voor het ontwerp van dergelijke opdrachten gebruiken bouwbedrijven vaak hun
eigen ingenieursafdelingen. In een onderzoek van ING Economisch Bureau geeft 40
procent van de ingenieursbureaus aan te zien dat bouwbedrijven hun eigen
ingenieursafdelingen gebruiken voor deze opdrachten. Ingenieursbureaus zijn over
het algemeen ook sceptisch over nieuwe contractvormen. Een kwart geeft aan dat
deze opdrachten niet interessant zijn vanwege de grote(re) risico’s. Doordat
opdrachtgevers steeds meer gebruik maken van nieuwe contractvormen zullen
ingenieursbureaus bij aanbestedingen hiervan de samenwerking moeten zoeken met
bouwbedrijven die niet over een eigen ingenieursdienst beschikken. Vooraf
duidelijke afspraken maken over de gemaakte tenderkosten is daarbij van het
grootste belang, vooral als achteraf blijkt dat de opdracht niet verkregen is.
Ook kunnen ingenieursbureaus er voor kiezen als hoofdaannemer voor zo’n project
in te schrijven. Het bureau neemt daarbij de gehele opdracht aan en besteedt de
bouwwerkzaamheden uit aan (onder)aannemers. De risico’s maar ook de opbrengsten
zijn daarbij groter.

Reageer op dit artikel