artikel

Groen als krachtige vestigingsfactor

bouwbreed

Groen als krachtige vestigingsfactor

Het parkbezoek in Amsterdam is in ruim tien jaar bijna verdubbeld. Dat is elders niet zo. Juist de parken die de gemeente recent heeft aangepakt, trekken de meeste bezoekers, leest Robbert Coops. Groen blijkt een krachtige vestigingsfactor voor bedrijven en bewoners.

Amsterdam beschikt over ruim twintig parken. Toch is het groen binnen de
stadsring schaars. Voorkomen moet dan ook worden dat groen- en
recreatievoorzieningen daar verdwijnen. Het is vrijwel niet mogelijk en in elk
geval bijzonder kostbaar nieuwe locaties te vinden en in te richten. Populaire
parken blijken altijd in de meest succesrijke buurten te liggen. Wat dat betreft
versterken die twee elkaar. “Gemengde stadsdelen dragen gemengde gebruikers aan
voor de parken. Zij zorgen ervoor dat op verschillende tijdstippen mensen in het
park aanwezig zijn. Bovendien heeft de creatieve kenniseconomie, die gericht is
op aantrekkelijke, gemengde plekken in de stad met een hoogwaardig
voorzieningenaanbod en met groen in de onmiddellijke nabijheid, de stedelijke
functie van parken en omgevingsgroen versterkt”, aldus Jos Gadet en Harry
Smeets, beiden werkzaam voor de Dienst Ruimtelijke Ordening. Het Vondelpark is
veruit het meest bekend en het meest populair. Maar ook het Oosterpark,
Sarphatipark en Westerpark kennen een groeiende publieke belangstelling. Die
ontwikkeling heeft niet alleen te maken met het aantal bezoekers, maar zeker ook
met het aantal keren dat Amsterdammers een park bezoeken. Zij hebben parken
ontdekt als levendige plekken waar je een deel van je dagelijkse bezigheden
doorbrengt, al dan niet in je vrije tijd. De bewijsvoering wordt geleverd door
het Grote Groenonderzoek dat voor de tweede keer is gehouden. Vooral hoger
opgeleiden blijken als kwartiermakers te opereren. Zij bepalen de trend en het
gebruik van parken.

Herstructurering

“Herstructurering van de naoorlogse stad slaagt alleen als de parken slagen.
Wijk en park gelijktijdig aanpakken verhoogt de kans op succes”, aldus Marijke
Vos, wethouder Openbare Ruimte en Groen. Zij refereert daarmee aan de
gelijktijdige transformatie van de Staatsliedenbuurt en het Westerpark, die
elkaar hebben kunnen versterken. De gemeente wil mede op basis van de
onderzoeksresultaten groene kwaliteiten in de stad en stedelijke omgeving
borgen. Het Rembrandtpark, Oosterpark en Amstelpark zullen binnenkort ingrijpend
worden opgeknapt. Maar of die investering ook (maatschappelijk) rendeert valt
moeilijk te voorspellen. Een blauwdruk voor succesvolle parken bestaat immers
niet. Wel wordt gepleit voor een verbreding van het parkgebruik door daar meer
publieke en commerciële functies toe te laten, zoals horeca, kunstpodia,
bibliotheek of kinderopvang. Herontwikkeling en -inrichting van parken blijkt
succesvol te zijn wanneer serieus werk wordt gemaakt van een groene
schouwmethode. Daardoor kunnen de verschillende potenties van een park in kaart
worden gebracht. Het levert bovendien onderscheidende plekken op in de stad die
in niets lijken op andere parken. Daardoor vermindert het risico op ruimtelijke
sjablonen.

Reageer op dit artikel