artikel

FNV Bouw: Snel werk door miljarden

bouwbreed

FNV Bouw is blij met de miljarden voor de bouwsector, maar vraagt zich af of de toegezegde bedragen wel snel genoeg tot werk leiden.

“De bouw wordt door het kabinet zeker niet vergeten”, aldus voorzitter John
Kerstens van FNV Bouw. “Maar alle maatregelen moeten wel tot projecten leiden.
De schop moet de grond in, en snel. De Crisis- en herstelwet is mooi, maar ik
ben er niet gerust op dat er na 1 januari ook echt kan worden begonnen met de
versnelde uitvoering van wegenbouwprojecten.” Kerstens vraagt zich ook af of het
kabinet zich wel voldoende realiseert dat de bouw behalve laat-cyclisch ook
lang-cyclisch is. “Het gaat gewoon langer duren voordat de bouwsector de crisis
te boven is.” De 3 miljard euro die via verschillende maatregelen in de bouw
wordt gepompt, betreft feitelijk geen nieuw bedrag, benadrukt Kerstens. “Het
gaat natuurlijk om geld dat in maart bij de presentatie van het crisisplan al
was toegezegd.” De vakbondsman ziet de orderportefeuilles van bouwbedrijven snel
slinken en de ontslagen toenemen. “Als we niets doen, komen de voorspelde 50.000
ontslagen er echt.” De bouwbond maant de regering verder om haast te maken met
het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. “Het kabinet heeft op dat vlak van
alles beloofd, maar wij praten nu al maanden met onder meer de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten om duizend jonge bouwvakkers te behoeden voor de WW.”

Reageer op dit artikel