artikel

Demonstratiepark windenergie op zee

bouwbreed Premium

De offshore windtechnologie staat nog in de kinderschoenen. Met een demonstratiewindmolenpark 75 kilometer uit de Nederlandse kust kan Nederland zich internationaal profileren.

Een onderzoeksprogramma moet resulteren in innovatieve funderings- en
installatietechnieken en de ontwikkeling van windenergie ver uit de kust
versnellen. Het ambitieuze plan is afkomstig van een consortium waarin zowel de
industrie als kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd. Het gezamenlijke
voorstel van RWE Offshore Wind, Eneco, Tennet, Ballast Nedam, Van Oord, IHC
Merwede, 2-B Energy en XEMC werd woensdag aan minister Van der Hoeven
(economisch zaken) overhandigd. Het demonstratiewindpark voor de kust bij
Callantsoog krijgt twintig tot zestig turbines. Het proefpark is goed voor
maximaal 300 megawatt waarmee jaarlijks 300.000 huishoudens van elektriciteit
kunnen worden voorzien. Het zogeheten Flow-plan (far and large offshore wind) is
een panklaar antwoord op de oproep van het Innovatieplatform aan de markt om
innovatieve energieconcepten voor windenergie ver op zee aan te dragen.
Momenteel zijn nog nergens op de wereld windparken aangelegd bij een waterdiepte
van 35 meter en op zo’n grote afstand van de kust. De betrokken partijen
investeren zelf 69 miljoen euro in onderzoek en vragen van de overheid een
bijdrage van 61 miljoen euro. De kosten van een basisvariant belopen 500 miljoen
euro. Het park zou in 2013 al operationeel kunnen zijn.

Technieken

Het consortium wil onder andere onderzoek doen naar nieuwe
funderingsconcepten, onderhoudsstrategieën en installatietechnieken. Deze kunnen
gelijk worden uitgetest in het demonstratiepark. De offshore windenergie divisie
van Ballast Nedam wil via het Flow-programma onder andere onderzoeken of een
geboorde betonnen buispaal zich leent voor toepassing in de Noordzee. “Geheide
stalen buispalen geven veel geluidsoverlast. Een betonnen buispaal is niet
alleen goedkoper, maar ook een diervriendelijke techniek. We hebben in de
Oostzee al een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en zijn ervan overtuigd dat
deze techniek ook in de Noordzee toepasbaar is. Op papier werkt het concept. We
zijn nu bezig met de verdere detaillering. In Flow zouden we het concept in de
praktijk kunnen testen”, licht Edwin van de Brug, commercieel manager van
Ballast Nedam toe. In 2020 wil de Nederlandse regering 6000 megawatt windenergie
op zee realiseren. De kleinschalige aanpak en opgedane kennis zouden volgens de
opstellers uiteindelijk leiden tot een kostenreductie van 20 procent. Voor de
overheid zou dat een besparing opleveren van 1 tot 2 miljard euro. Minister Van
der Hoeven staat positief tegenover het plan en beraadt zich over financiële
steun.

Reageer op dit artikel