artikel

De minkukels

bouwbreed

Deze week hebben hoogwaardigheidsbekleders behoorlijk van leer getrokken tegen welhaast even hoogwaardige instituten.

Onze nationale penningmeester Wouter Bos gaf de bankdirecteuren weer eens van
katoen die niets hebben geleerd van de kredietcrisis, de minkukels. De bonussen
zijn weer in alle hevigheid terug. Schande, vindt onze Wouter, en hij heeft nog
gelijk ook. Variabele beloningen zouden sowieso moeten worden afgeschaft. Of ze
zetten aan tot risicovol gedrag- zie de banken – of ze maken mensen lui en doden
creativiteit. Als je immers je target hebt gehaald, waarom zou je dan nog een
stap harder zetten.

Misdadig

Oud-Fortis topman Karel de Boeck ging zelfs nog verder. Hij noemde het uit
Amerika overgewaaide bonussensysteem in de bankenwereld ronduit misdadig. Ook
het Centraal Planbureau denkt er zo over. Directeur Koen Teulings bepleitte deze
week niet voor niets een aparte faillissementswet voor banken. Die kunnen
risicovol bezig zijn, omdat ze weten dat de belastingbetaler ze wel redt als het
fout gaat. Gaat het goed, dan strijken ze vorstelijke bonussen op. In geval van
faillissement moet een regering in staat zijn de bank over te nemen zonder zich
iets aan te hoeven trekken van de aandeelhouders, vindt Teulings. Voorzitter Jan
Kamminga van FME-CWM laat duidelijk blijken de CPB’ers minkukels te vinden. Ze
doen maar politieke uitspraken over deeltijd-WW zonder te beseffen hoe de wereld
werkelijk in elkaar zit. Daaruit blijkt dat het lerend vermogen van economen net
zo gering is als van bankdirecteuren. Ze gaan uit van hun modelmatige
wereldbeeld, terwijl dat allang niet meer bestaat. Inmiddels rollen de
gerenommeerde instituten als de Europese Centrale Bank, OESO en zelfs onze eigen
Rabobank over elkaar heen om te roepen dat de recessie voorbij is. Kennelijk
denken aandeelhouders dat het allemaal minkukels zijn, want de beursindices
gingen alleen maar naar beneden. Helemaal zichzelf vertrouwen doen ze echter ook
niet. Na de hele week roodgekleurd te zijn, gingen de beurzen vrijdag weer
keurig naar boven. Analisten en beurshandelaren wisten de verklaring wel voor de
neergang. Een technische aanpassing waar iedereen al langer op zat te wachten.
Je moet een minkukel zijn om dat te geloven. Ferry Heijbrock

Reageer op dit artikel