artikel

Coronatechniek klaar voor praktijktest

bouwbreed

Ingenieursbureau Oranjewoud gaat onderzoek doen naar de verwijdering van stikstofdioxide (NO2) met behulp van de Coronatechniek.

Verontreinigingen worden bij deze methode afgebroken tot CO2 en waterdamp. De
techniek leent zich voor vervuilde componenten als NOx in luchtstromen met
relatief lage temperaturen (25 tot 30 graden) en is onder andere toe te passen
in tunnels en parkeergarages. De eerst praktijktesten op semi-praktijkschaal
staan op stapel.
Het onderzoek vindt plaats in opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het
Innovatie Programma Luchtkwaliteit.

Reageer op dit artikel