artikel

Na de bouwvakvakantie de storm?

bouwbreed Premium

De bouwvakvakantie staat voor de deur.

Meer dan 25 jaar na het opheffen van de verplichte collectieve sluiting van
bedrijven in de bouw voor de zomervakantie bestaat het fenomeen nog steeds. Je
kunt het goed merken. Niet alleen op bouwplaatsen is het stil, ook op de wegen
is het een stuk minder druk. Als de berichten juist zijn, kan het ook de stilte
voor de storm zijn. De bedrijfstak is gewaarschuwd voor stormachtige
ontwikkelingen die uitmonden in een nog nooit vertoonde terugval in de
bouwproductie en het verdwijnen van 50.000 arbeidsplaatsen. Dit alles dus na de
bouwvakvakantie. In deze zomer valt de cesuur tussen werk en geen werk.

Overspanning

De grote vraag is natuurlijk of de prognoses werkelijkheid worden, danwel dat
er beleid op gang is gekomen om de teruggang in de productie te keren. Kijken we
naar de feiten: de orderportefeuilles van hoofdaannemers in de bouw zijn
daadwerkelijk fors teruggelopen. In de laatste meting van het Economisch
Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) daalt de werkvoorraad in de woningbouw
met 0,1 maand tot 6,4 maanden en in de utiliteitsbouw resulteert na een
teruggang van 0,7 maanden nog 5,9 maanden onderhanden werk. In de sector infra
neemt de orderportefeuille in de wegenbouw met 0,2 maand toe tot 4,9 maanden en
in de grond- en waterbouw blijven de vooruitzichten gelijk met 7,1 maanden.
Vergeleken met een jaar geleden krimp in de b&u de werkvoorraad met een
kwart en in de infra met rond 20 procent. Op zich hoeft dat geen probleem te
betekenen en kan je ook stellen dat op de bouwmarkt de overspanning verdwenen
is. Voor de werving van personeel, voor de prijzen en ook voor de kwaliteit is
dat alleen maar gunstig. Echter gaat de daling verder en wordt de werkvoorraad
opgemaakt zonder aanvulling met nieuwe opdrachten?

Voortekenen

De voortekenen zijn ongunstig, de architecten kampen al langer met minder
opdrachten en de omvang van het bouwvergunningenvolume krimpt. Bovendien kunnen
verstrekte vergunningen op de plank blijven liggen. Vooral in de utiliteitsbouw
lijken zich uitzonderlijke dalingen tot soms de helft van de productie in
sommige segmenten te manifesteren. Voor de woningbouw wordt een dramatische
terugval verwacht. Als het EIB laat weten dat een aantal van 60.000 nieuwe
woningen een reële mogelijkheid is, is het commentaar van de NVB, de
ontwikkelende bouwbedrijven, ongekend negatief over dit in haar ogen
ongefundeerde optimisme.

Bandbreedte

Een blik op het verleden leert, dat de conjuncturele beweging in de
woningbouw zich binnen een beperkte bandbreedte afspeelt. De structurele daling
in de woningbouwcijfers moet niet worden verward met de krimp als gevolg van de
conjunctuur. In de utiliteitsbouw zijn hoge uitslagen naar boven én naar beneden
in een relatief kort tijdsbestek niet ongebruikelijk. Het toegenomen belang van
onderhoud en herstel legt bovendien en stevige bodem in de bouwmarkt.
Tegenwoordig hoor je de horizon af te speuren naar groene scheuten om te zien of
zich al een nieuwe lente aandient. Eerlijk gezegd lijkt de lente daarvoor nog te
ver weg. Of na de bouwvakantie inderdaad het weeralarm van de prognoses op zijn
plaats was, zal achteraf blijken. Echter een gewaarschuwd bedrijf telt voor
twee.

Reageer op dit artikel