artikel

Met innovatie naar de top

bouwbreed

Door innovatie kan een bedrijf marktleider worden. Maar het komt niet aanwaaien en de voorsprong die het oplevert, is hooguit tijdelijk, waarschuwt Maarten Roef.

Voor Wavin is innovatie niet zomaar een woord in het jaarverslag, het zit bij
ons in de genen. Als Europees marktleider in kunststofleidingsystemen – actief
in 28 landen – realiseren we al jaren onze doelstelling dat circa 15 procent van
onze omzet afkomstig is uit innovaties. Dat is, met een omzet van ruim anderhalf
miljard euro in 2008, bepaald geen sinecure. Vooral als u weet dat we alleen
producten of systemen meetellen die korter dan 5 jaar op de markt zijn. Wij
moeten dus jaarlijks voor een gestage nieuwe aanwas zorgen. Innovatie zit
ingebed in onze cultuur. Centraal zijn er circa 55 mensen permanent mee bezig,
daarnaast zijn er allerlei regionale of lokale vernieuwingsprojecten; iedereen
van hoog tot laag kan een bijdrage leveren. We richten ons vooral op innovatie
in duurzaam waterbeheer en het energiezuiniger maken van gebouwen.

Bedrijfseconomisch

Dat doen we niet (alleen) omdat innovatie een leuke hobby is, deze strategie
blijkt bedrijfseconomisch succesvol. Immers, onze omgeving is de afgelopen jaren
sterk veranderd; bouwen is steeds complexer geworden. Ik zie dat proces nog
doorgaan. We leven in een dichtbevolkt deel van de wereld; alles wat je aan
bouwkundige ingrepen doet raakt wel iemands belang en wordt dus omgeven met veel
regelgeving. Partijen werken samen teneinde risico’s te minimaliseren. Wavin
heeft dan ook de overgang gemaakt van productenleverancier, via
systeemleverancier naar ‘solution supplier’. Naast nieuwe producten ontwikkelen
we diensten, we denken mee met grote projecten, tekenen en rekenen voor onze
klanten. Een mooi voorbeeld is een recent project in Egmond aan Zee. Omdat men
daar al een aantal keren te maken had met ernstige wateroverlast hebben we
meegedacht bij het realiseren van een hemelwateropslag- en infiltratie systeem.
We leveren niet alleen de hardware, maar geven ook input voor de engineering.
Duurzaam waterbeheer is overal in Europa een absolute groeimarkt. In Duitsland
hebben we voor een aantal voetbalstadions systemen geleverd waarin hemelwater
wordt opgevangen en tijdelijk opgeslagen. Met het water kunnen vervolgens de
voetbalvelden worden besproeid, of het kan via infiltratie geleidelijk
terugsijpelen naar het grondwater. Sinds kort bieden we ook systeemgaranties op
een aantal van deze oplossingen. Dat is voor de bouw behoorlijk gedurfd. Een
andere groeisector is de markt voor oppervlakteverwarming en -koeling, denk aan
vloerverwarmingssystemen, maar ook aan plafondkoeling. Comfortabele en
energiezuinige systemen. Ons nieuwe kantoor in Hardenberg draait geheel op
aardwarmtewisseling (geen gasaansluiting, geen gebruik van airconditioning). Ook
bij dergelijke toepassingen is een integrale benadering belangrijk. De
traditionele grenzen tussen aanbieders van deeloplossingen vervagen.

Kopiëren

Vernieuwing in de bouw is zeer zichtbaar en dus kopieerbaar. Octrooieren
helpt iets, maar biedt geen 100 procent garanties. Er zullen altijd bedrijven
zijn die ‘copy, paste’ makkelijker vinden dan zelf vernieuwen. Ook om die reden
ben je nooit klaar bent met innovatie: elke nieuwe oplossing geeft hooguit een
tijdelijke voorsprong. Innovatie zit in onze genen. Vernieuwing wordt niet
louter door technici in een stoffig laboratorium gedaan. Zo hebben wij veel
goede ervaringen met ‘stakeholderpanels’, informele bijeenkomsten met klanten,
eindgebruikers, adviseurs, overheden en bouwers. Het levert direct meerwaarde
op. Innovatieprojecten verlopen doelgerichter, je ontsluit veel kennis en
vergroot het onderlinge begrip tussen leverancier, afnemer en gebruiker. Punt
van aandacht is uiteraard het management van verwachtingen: uiteindelijk moeten
er keuzen worden gemaakt. Je hoort vaak dat bouwen vooral prijskopen is en dat
innovatie geen zin heeft. Wij hebben echt andere ervaringen. Innovatie loont,
maar komt nooit vanzelf.

In een serie artikelen geeft een directeur of ceo van een topbedrijf uit de
toelevering zijn visie op de bouw, logistiek, samenwerking en toenemende
complexiteit op de bouwplaats. Dit is het derde deel. Eerdere artikelen van
Lambert Teunissen, directeur VBI en Rob van Groningen, algemeen directeur Knauf
BV kunt u lezen op Cobouw.nl.

Reageer op dit artikel