artikel

Bouwfraude serieuze impuls voor innovatie

bouwbreed Premium

Bouwfraude serieuze impuls voor innovatie

Belangrijke kennis komt samen in een canon. Nederland verdient ook een bouwcanon, vindt Cobouw. Als ‘gemaakt land’ is het bij uitstek een product van bouwers. Vijf directeuren van bouwondernemingen geven hun voorkeur. Deze week Geert Hurks van Hurks Groep.

Vijftien jaar was hij toen hij zijn droom om economie te gaan studeren, moest
opgeven. De reden: hem werd de taak toevertrouwd de leiding op zich te nemen van
het familiebouwbedrijfje, toen met een paar man personeel.

Zoon Geert: Zijn weerzin tegen de rol die hij als aannemer moest spelen,
bracht hem ertoe nieuwe manieren van werken te zoeken. Hij vond het moeilijk te
verkroppen dat je als aannemer met de pet in de hand de ideeën van anderen mocht
uitvoeren. Zijn antwoord was de vorming van een onderneming die thuis is in de
totale breedte van de bouwkolom. Zo wilde hij komen tot een completere manier
van bouwen.”

Het is een lange inleiding die de nieuwe generatie Hurks gebruikt om te komen
tot vijf van haar favorieten voor de bouwcanon.

Multidisciplinaire bouwondernemingen

Op nummer één in de bouwcanon: multidisciplinaire bouwondernemingen. “Voor
alle grote bouwbedrijven die in de loop van de tijd zijn ontstaan, geldt dat zij
hebben besloten zich niet alleen te richten op het stapelen van stenen.” Nodig
daarbij zijn ondernemerszin, lef en de bereidheid om risico’s te nemen en een
avontuur in het onbekende aan te gaan”, weet hij uit ervaring.

Groot en groter; de vraag is wanneer de grens is bereikt. “Het is de eeuwige
discussie: hoe groot je moet zijn om optimaal te kunnen werken. Groter, vanwege
de schaalvoordelen of kleiner en daardoor flexibeler. Van belang is in elk geval
een omvang waarbij je in staat bent betrokken te worden bij de grotere,
pretentieuze projecten.”

Een interessante partij daarvoor wordt je door een combinatie van kennis,
capaciteit, synergie en diversiteit”, meent hij.

Mensen die vernieuwen

De tweede favoriet voor de canon gaat over mensen die vernieuwen. De sector
komt vooruit dankzij mensen die hun nek uitsteken, met ideeën komen die leiden
tot verbeteringen in de praktijk. Hurks vestigt graag de aandacht op deze
mensen. “In de sector worden heel veel kleine stapjes gemaakt om tot betere
bouwprocessen en producten te komen. Kleine, daarom vallen ze afzonderlijk niet
zo op. De bouw wordt vaak neergezet als conservatief. Dat behoudende dat klopt
wel, maar ik vind dat de buitenwereld te negatief is. Alsof er helemaal geen
vernieuwing zou plaatsvinden.”

Bouwfraude

De parlementaire enquête naar wat de bouwfraude is gaan heten, ziet Hurks als
een impuls voor de innovatie van het bouwproces. “Door het wegvallen van het
algemeen gedoogde systeem werden bedrijven gedwongen een positie op de markt
openlijk te bevechten. Niet zoals voorheen op basis van ‘rechten’ en
‘veiligheidskleppen’ maar op basis van kennis en expertise. Dat is een
verademing geweest voor de branche. Bedrijven zijn geconfronteerd met zwakheden
in hun organisatie die eerder werden verdoezeld. Sommige legden hierdoor het
loodje. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis maar wel één die leidt
tot een professioneler georganiseerde bouw.

Nieuwe contract- en samenwerkingsvormen die in de plaats komen van het
traditionele aanbesteden, stellen hogere eisen aan bedrijven, weet hij. “De bouw
is te lang een in zichzelf gekeerde wereld geweest, geconcentreerd op de eigen
activiteit. Nu moeten de bedrijven zich naar buiten richten, met antwoorden op
vragen en problemen van de markt. Er wordt volop geëxperimenteerd. We staan aan
de vooravond van een kentering maar de grootste slag moet nog worden gemaakt.”

Industrieel bouwen

Hurks valt al een aantal jaren op met de ontwikkeling en bouw van projecten
waarin veel prefab wordt toegepast. “Ik geloof heel sterk in industrieel bouwen.
Vanaf de jaren tachtig zijn er veel rapporten over geschreven maar nu gaat het
echt gebeuren. Een reden is dat de toekomstige bouw vooral in binnenstedelijke
gebieden zal plaatsvinden. Daar is weinig ruimte om te werken. Prefab stelt je
in staat met vooraf in de fabriek op maat gemaakte elementen gebouwen op de
bouwlocatie snel in elkaar te zetten. Dat maakt binnenstedelijke bouw niet
alleen sneller maar ook goedkoper en daardoor eerder haalbaar.” Hoogbouw en
prefab zijn in zijn ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om het tempo en de
eenvoud en in het verlengde daarvan een gunstige prijs. Verder telt in zijn ogen
“dat industrieel bouwen en moderne arbeidsomstandigheden hand in hand gaan”.

Oriëntatie op de samenleving

Een andere ontwikkeling die het gezicht van de bouw zal veranderen, is – om
als bedrijf succesvol te kunnen zijn – de noodzakelijke oriëntatie op de
samenleving. “Bouwers en ontwikkelaars kunnen zich niet langer sociaal
onttrekken aan wat zich in de wereld afspeelt. Als je met een opdrachtgever aan
tafel zit, moet je wel kennis hebben van de wereld. Om goede diensten te
verlenen en servicegericht te zijn, moet je meer te bieden hebben dan het kunnen
stapelen van stenen.” Hij noemt als voorbeeld de ontwikkeling van een nieuw
verzorgingshuis. “Je moet je ook bezig gaan houden met de
financieringsmogelijkheden en weten van mogelijke maatschappelijke
ontwikkelingen zoals een terugtredende overheid, vergrijzing en culturele
veranderingen die zich nu voordoen of in de toekomst te verwachten zijn.”

Icoon van de bouw

Lezers van Cobouw mogen hiervoor ook hun eigen suggesties
geven via de e-mail van de krant. Samen met de suggesties van de vijf
geïnterviewde bouwers, vormen ze de basis voor de officiële Bouwcanon
Cobouw.
cobouwcanon@sdu.nl.

Reageer op dit artikel